DAC - wie

De werkgever behoort tot één van de volgende categorieën:

  • feitelijke verenigingen
  • kerkfabrieken
  • instellingen van openbaar nut en verenigingen zonder winstoogmerk met een sociale, humanitaire of culturele doelstelling die hun rechtspersoonlijkheid ontlenen aan de wet van 27 juni 1921
  • polders en wateringen

De werknemer voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

  • 6 maanden uitkeringsgerechtigd volledig werkloos of niet-werkende werkzoekende
  • leefloner/ begunstigde van de sociale bijstand
  • 1 dag uitkeringsgerechtigd volledig werkloos of niet-werkende werkzoekende indien kansengroep of indien knelpuntberoep
  • Voor alle DAC-functies moet je ook over een bepaalde kwalificatie beschikken.

Voor de momenteel nog lopende DAC-projecten die in Brussel gevestigd zijn gelden andere voorwaarden.

Voor meer info hieromtrent kan u contact opnemen met onderstaande dienst.

Contact

Dienst Tewerkstelling - DAC

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Dienst Tewerkstelling
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
02 553 08 61