Klassieke Tewerkstellingsprogramma's - DAC

Het Derde Arbeidscircuit (DAC) is ontstaan in het begin van de jaren ’80 en had de directe jobcreatie voor werklozen tot doel met het oog op uiteindelijke doorstroming naar het NEC.

Op dit ogenblik zijn de meeste projecten in het kader van het Derde Arbeidscircuit (DAC) geregulariseerd. Door de regularisatie ontvangen de werknemers, die voordien in een DAC-project werkten, een gewoon loon van hun werkgever en niet langer een loon van het Departement Werk en Sociale Economie.

De overige DAC-projecten zijn uitdovend voor wat betreft de arbeidsplaatsen die bezet waren op 30.06.2012, totdat de titularissen van deze arbeidsplaatsen effectief uit dienst gaan.

De werkgever ontvangt voor de DAC-werknemer een loon van het Departement Werk en Sociale Economie. Dit loon wordt betaald op basis van voor het DAC vastgelegde weddeschalen. Sommige werkgevers moeten 5% van de loonkost zelf betalen onder de vorm van een factuur.

De DAC-werknemer heeft een arbeidscontract van onbepaalde duur op basis van de wet op de arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978.

De DAC-werknemer mag afwezig zijn met behoud van loon om in te gaan op een werkaanbieding.

Indien de DAC-werknemer ontslag neemt omdat hij wil overstappen naar een andere job, is een verkorte opzegperiode van 7 kalenderdagen van toepassing.

Contact

Dienst Tewerkstelling - DAC

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Dienst Tewerkstelling
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
02 553 08 61