Klassieke tewerkstellingsprogramma's

Definitie

De huidige tewerkstellingsprogramma’s zijn ontstaan uit een aantal maatregelen die de overheid in het verleden nam om de werkloosheid te bestrijden. Het arbeidsmarktbeleid was toegespitst op directe jobcreatie voor werklozen: de overheid creëerde jobs, subsidieerde lonen en stelde personen tewerk in diverse statuten.

Opgelet: Er zijn geen nieuwe aanvragen meer mogelijk. De werkgever kan enkel wijzigingen aan bestaande GESCO projecten vragen. Deze projecten zijn volzet. Het draait bij deze maatregel nu om de vervanging van werknemers en niet om de creatie van bijkomende arbeidsplaatsen.

Overzicht

Contact

Dienst Tewerkstelling

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Gebouw: 
Ellipsgebouw
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
02 553 08 61