Invoegbedrijven

Definitie:  Invoegbedrijven zijn ondernemingen die bereid zijn kansengroepen een duurzame tewerkstelling te garanderen met aandacht voor opleiding en begeleiding in een arbeidsomgeving waar maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal staat.

 

Uitdoofscenario invoegmaatregel

Op 4 april 2014 besliste de Vlaamse Regering om het besluit betreffende de erkenning en financiering van de invoegbedrijven uit te doven. Deze beslissing tot opheffing van de invoegmaatregel werd gepubliceerd in het Belgische Staatsblad van 30 mei 2014.

Concreet betekent een uitdoofscenario dat erkenningen van nieuwe invoegbedrijven en uitbreidingen van bestaande erkenningen niet meer mogelijk zijn vanaf 9 juni 2014. Bestaande invoegerkenningen blijven onveranderd en kunnen worden uitgevoerd zoals vastgelegd in de erkenningsbeslissing. Uiteraard blijven wij beschikbaar voor bijsturingen binnen de toegekende erkenning.

De invoegmaatregel werd meegenomen in de hervormingen in het kader van het decreet maatwerk bij collectieve inschakeling. Deze nieuwe regelgeving wordt voorzien in werking te treden in het voorjaar 2015. Indien u interesse hebt om in de nieuwe regelgeving  in te stappen, kan u zich vanaf die periode aanmelden voor een label als maatwerkafdeling of maatwerkbedrijf. De toekenning van een contingent is evenwel afhankelijk van de budgettaire ruimte.

Contact

Dienst Sociale Economie en Duurzaam Ondernemen - Invoegbedrijven

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Contactpersoon: 
Dienst Sociale Economie en Duurzaam Ondernemen
Gebouw: 
Ellipsgebouw
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
02 553 43 52