Definities en overzicht

Sociale Economie

Definitie

Sociale economie bestaat uit een verscheidenheid van bedrijven en initiatieven die in hun doelstellingen de realisatie van bepaalde maatschappelijke meerwaarden vooropstellen en hierbij de volgende basisprincipes respecteren:

  • voorrang van arbeid op kapitaal
  • democratische besluitvorming
  • maatschappelijke inbedding
  • transparantie
  • kwaliteit en duurzaamheid.

Bijzondere aandacht gaat ook naar de kwaliteit van de interne en externe relaties.
Zij brengen goederen en diensten op de markt en zetten hun middelen economisch efficiënt in met de bedoeling continuïteit en rentabiliteit te verzekeren.

Overzicht

Ondersteuningsinstrumenten

De ondernemingen in de sociale economie, waaronder invoegbedrijven en sociale werkplaatsen, kunnen gebruik maken van een aantal Vlaamse ondersteuningsinstrumenten in het kader van de Sociale Economie.

Contact:

Dienst Sociale Economie en Duurzaam Ondernemen
Koning Albert II laan 35 bus 20
1030 Brussel
Tel. 02 553 43 50
E: sociale.economie@wse.vlaanderen.be

Tewerkstellingsprogramma's

Definities

De huidige tewerkstellingsprogramma's zijn ontstaan uit een aantal maatregelen die de overheid in het verleden nam om de werkloosheid te bestrijden. Het arbeidsmarktbeleid was toegespitst op directe jobcreatie voor werklozen: de overheid creëerde jobs, subsidieerde lonen en stelde personen tewerk in diverse statuten.

Opgelet: Er zijn geen nieuwe aanvragen meer mogelijk. De werkgever kan enkel wijzigingen aan bestaande GESCO projecten vragen. Deze projecten zijn volzet. Het draait bij deze maatregel nu om de vervanging van werknemers en niet om de creatie van bijkomende arbeidsplaatsen.

Overzicht

Contact

Dienst Activering en Individuele tewerkstellingsmaatregelen
Koning Albert II laan 35 bus 20
1030 Brussel
Tel. 02 553 08 61
E: tewerkstelling@wse.vlaanderen.be