Betalingen en bijhorende documenten

Betaaldocumenten voor GESCO

Individuele fiches en prestatiestaten gesco dienen uitsluitend elektronisch te worden ingediend via e-subsidieloket;

Betaaldocumenten voor DAC