Betalingen en bijhorende documenten

Betaling van de loonpremies: vanaf januari 2013 moeten de prestatiestaten elektronisch worden ingediend (enkele uitzonderingen).

Betalingsprocedure

Bij de aanwerving van een (doelgroep)werknemer of een omkaderingslid dien je een individuele fiche (in tweevoud en origineel ondertekend) te bezorgen aan het Departement Werk en Sociale Economie. De VDAB attesteert eerst de individuele fiches van de (doelgroep)werknemers en omkaderingsleden binnen de sociale werkplaatsen.

Van zodra je de individuele fiche hebt opgestuurd voor de eerste (doelgroep)werknemer, zal je een brief ontvangen met toelichting bij de verdere stappen die je dient te ondernemen om toegang te krijgen tot deze online applicatie.

Vervolgens dien je maandelijks voor elke (doelgroep)werknemer een prestatiestaat in te vullen ter controle van de werkelijk (of daarmee gelijkgestelde) verrichte arbeidsprestaties. Deze prestatiestaten kan je online ingeven via het e-subsidieloket (vanaf januari 2013).

Voor meer informatie over de individuele fiches, de prestatiestaten en de effectieve betalingen kan je de richtlijnen (doc / 0.13 MB) raadplegen.

Voor het ingeven van de brutoloonkost van gesco’s: prestaties worden online ingegeven; de bedragen worden via de trimestriële aangifte zoals voorheen overgemaakt aan het Departement WSE.
Trimesteriële loonaangifte (xls / 0.05 MB)

Betaaldocumenten (voor OCMW's en correcties vóór januari 2013)

Voor OCMW’s en voor correcties van prestaties van voor januari 2013 wordt er nog gewerkt met de papieren prestatiestaten.

Betaaldocumenten voor DAC

Contact in verband met betalingen:

Gesco, Werkervaring, DAC, KB 474:
02 553 08 61
Dienst Activering en Individuele tewerkstellingsmaatregelen, werkdagen, 9.00 - 12.00u & 13.00 - 16.00u

Invoegbedrijven, Arbeidszorg, Sociale Werkplaatsen, Lokale diensteneconomie:
02 553 08 64
Dienst Sociale Economie en Duurzaam Ondernemen, werkdagen, 9.00 - 12.00u & 13.00 - 16.00u