Tewerkstelling en sociale economie

Er zijn in Vlaanderen heel wat mensen die niet werken, moeilijk aansluiting vinden op de arbeidsmarkt en op zoek zijn naar een job. Om hen meer kansen te geven werkt de Vlaamse Overheid verschillende tewerkstellingsprogramma’s uit.

Werkgevers uit de sociale economie, uit de niet-commerciële sector, kunnen in het kader van zo’n programma een project opzetten. In ruil daarvoor krijgen ze een (loon)subsidie. Zo wil de overheid de werkgelegenheid bevorderen.’Meer mensen aan het werk’ geldt immers als topprioriteit van de Vlaamse Regering.

Het Vlaamse Gewest is bevoegd voor:

De dienst Activering en Individuele tewerkstellingsmaatregelen en de dienst Sociale Economie en Duurzaam Ondernemen staan in voor het beheer en de opvolging. De dienst Onderzoek en Verificatie staat in voor kwaliteitsassessments, bedrijfsanalyse en opvolging/advisering.