Stagebonus: wanneer kom je in aanmerking?

Deze informatie is enkel voor werkgevers die een goedgekeurde initiële aanvraag hebben waarbij jongere, werkgever én finaliteit hetzelfde blijven.

  • Er is een goedgekeurde initiële aanvraag voor de betreffende praktijkopleiding van de jongere.
  • De plaats waar de praktijkopleiding plaats vindt (vestiging) ligt in het Vlaams gewest.
  • De jongere volgde een praktijkopleiding in jouw onderneming in de loop van dit opleidingsjaar, in het kader van een arbeids- of opleidingsovereenkomst met een voorziene minimumduur van vier maanden.
  • Je dient een aanvraag tot betaling in bij het departement Werk en Sociale Economie binnen de 4 maanden na het einde van het opleidingsjaar (of 4 maanden vanaf de effectieve einddatum van de opleiding als die vroegtijdig beëindigd werd). Is deze termijn verstreken, dan wordt je aanvraag tot betaling voor dat opleidingsjaar geweigerd.

Indien de praktijkopleiding nog steeds bezig is op het einde van het opleidingsjaar, wordt de stagebonus betaald, ongeacht de duur van de praktijkopleiding in de loop van dit opleidingsjaar.

Werd de overeenkomst vroegtijdig stopgezet, dan krijg je slechts een stagebonus indien de overeenkomst gedurende minstens 3 maanden in de loop van het opleidingsjaar in kwestie werd uitgevoerd. Duurde de praktijkopleiding in jouw onderneming minder dan 3 maanden, dan wordt de stagebonus voor dit opleidingsjaar niet uitbetaald.

Contact

Start- en stagebonus

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Start- en stagebonus
Straat + nr: 
Koning Albert-II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
02 553 43 79