Hoe vraag je de stagebonus aan?

Deze informatie is enkel voor werkgevers die een goedgekeurde initiële aanvraag hebben waarbij jongere, werkgever én finaliteit hetzelfde blijven.

Je dient de aanvraag tot betaling binnen de 4 maanden na het beëindigen van dit opleidingsjaar in bij het Departement Werk en Sociale Economie.. 

Je doet dit via mail naar startenstagebonus@vlaanderen.be. Je krijgt nadien een ontvangstbevestiging, per post opsturen hoeft dan ook niet meer.

Je kan ook per post indienen (hierbij krijg je geen ontvangstbevestiging):

Departement Werk en Sociale Economie
Start- en stagebonus
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel

Komt de aanvraag voor de betaling te laat aan, dan wordt de stagebonus voor dit opleidingsjaar niet betaald. De afgestempelde postdatum of de verzendingsdatum van de mail gelden als criterium.

Het departement brengt je, na behandeling van de aanvraag, op de hoogte van de beslissing.

Als de alternerende opleiding vroegtijdig werd stopgezet omdat ofwel de praktijkopleiding, ofwel de theoretische opleiding, ofwel de twee, beëindigd zijn, vermeldt rubriek 2 (of een attest van de school) de effectieve einddatum van de alternerende opleiding. In dat geval begint de indieningstermijn van 4 maanden om de aanvraag tot betaling van de stagebonus in te dienen, te lopen vanaf deze effectieve einddatum.

 

Wat als je vestigingseenheid wijzigt naar een ander gewest tijdens de opleiding?

Als de jongere NA de start van de praktijkopleiding (in Vlaanderen) tewerkgesteld wordt in een vestiging in een ander gewest, blijft het Vlaamse gewest bevoegd voor dat betreffende opleidingsjaar. Op het einde van dat opleidingsjaar dien je de aanvraag tot betaling bij het departement Werk en Sociale Economie.

Is de jongere bij de start van het volgende schooljaar nog steeds tewerkgesteld in een ander gewest, dan is Vlaanderen niet langer het bevoegde gewest.
Je informeert dan bij het bevoegde gewest of je de stagebonus kan aanvragen.

Contact

Start- en stagebonus

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Start- en stagebonus
Straat + nr: 
Koning Albert-II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
02 553 43 79