Start- en stagebonus (Koninklijk Besluit 2006)

Wat is de start- en stagebonus?

Deze informatie is enkel voor jongeren en werkgevers die een goedgekeurde initële aanvraag hebben die ongewijzigd verderloopt. Ongewijzigd betekent bij dezelfde werkgever én dezelfde finaliteit op school.

De startbonus is een premie voor een jongere die onderwijs met beperkt leerplan of een erkende opleiding in het kader van de deeltijdse leerplicht met succes combineert met een praktijkopleiding of een beroepservaring bij een privé- of een openbare werkgever.

De stagebonus is een premie voor elke werkgever die een jongere opleidt of tewerkstelt in het kader van een opleidings- of arbeidsovereenkomst zoals beschreven bij de startbonus.

Door het toekennen van een premie, wil de maatregel jongeren stimuleren om een praktische stage te volgen in een onderneming en deze stage volledig af te werken. De bonus wordt maximum 3 maal betaald.

Meer informatie over:

Contact

Start- en stagebonus

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Start- en stagebonus
Straat + nr: 
Koning Albert-II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
02 553 43 79