Download formulieren, Besluit Vlaamse Regering 1/9/2018

Formulieren voor het indienen van een aanvraag tot betaling:

 

Formulieren voor het doorgeven van wijziging gegevens:

Alleen aanvragen die binnen 4 maanden na het einde van het schooljaar (ten laatste 31/12) worden ingediend bij het Departement WSE, kunnen recht geven op een start- of stagebonus. 

Als de aanvraag te laat ingediend wordt, dan wordt deze geweigerd.

Contact

Start- en stagebonus

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Start- en stagebonus
Straat + nr: 
Koning Albert-II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
02 553 43 79