Startbonus: Voorwaarden voor de aanvraag

De startbonus wordt betaald na het einde van een schooljaar. Je kan de bonus maximum 3 maal krijgen. 

Volgende voorwaarden moeten vervuld zijn:

 • de jongere is jonger dan 18 jaar op 1 september van het schooljaar waarvoor de bonus aangevraagd wordt. Deze voorwaarde geldt enkel bij de eerste aanvraag die tot een goedkeuring leidt. Zodra er een eerdere start- of stagebonus voor de jongere betaald werd, vervalt de leeftijdsvoorwaarde;
  • voor het schooljaar 2018-2019 betekent dit: alleen jongeren geboren op of na 2 september 2000 zijn jong genoeg
 • de jongere woont officieel in het Vlaamse Gewest;
 • de jongere is geslaagd voor het schooljaar;
 • de jongere heeft een overeenkomst in het kader van een alternerende opleiding:
  • overeenkomst van alternerende opleiding (OAO) OF
  • een stageovereenkomst alternerende opleiding OF
  • een opleidingsovereenkomst brugproject OF
  • een deeltijdse arbeidsovereenkomst
 • de jongere werkte minstens 3 maanden in het schooljaar waarvoor de bonus aangevraagd wordt (mag bij verschillende werkgevers zijn);
 • de jongere dient een aanvraag in bij het departement Werk en Sociale Economie. Dit gebeurt ten laatste op 31 december na het schooljaar waarvoor de bonus wordt gevraagd (zie verder "Hoe dien je een aanvraag in?"). Is deze termijn verstreken, dan wordt de aanvraag voor dat schooljaar geweigerd.

Voor de start- en stagebonus loopt een schooljaar altijd van 1 september tot en met 31 augustus.

Contact

Start- en stagebonus

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Start- en stagebonus
Straat + nr: 
Koning Albert-II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
02 553 43 79