Startbonus: voor wie

De startbonus is voor jongeren die een alternerende opleiding volgen.

De jongere heeft een overeenkomst in het kader van een alternerende opleiding.

Onder overeenkomst wordt verstaan:

  • Een overeenkomst van alternerende opleiding (OAO) OF
  • Een stageovereenkomst alternerende opleiding OF
  • Een deeltijdse arbeidsovereenkomst OF
  • Een brugprojectovereenkomst.

Voor jongeren met een goedgekeurde initiële aanvraag (van voor 1 september 2018), die ongewijzigd verderloopt, geldt de oude regelgeving (KB 1/9/2006).

Contact

Start- en stagebonus

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Start- en stagebonus
Straat + nr: 
Koning Albert-II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
02 553 43 79