Stagebonus: voorwaarden voor de aanvraag

De stagebonus wordt betaald na het einde van een schooljaar. Je kan de bonus maximum 3 maal krijgen.

Volgende voorwaarden moeten vervuld zijn:

 • de jongere heeft een overeenkomst in het kader van een alternerende opleiding:
  • overeenkomst van alternerende opleiding (OAO) OF 
  • een stageovereenkomst alternerende opleiding OF
  • een opleidingsovereenkomst brugproject OF 
  • een deeltijdse arbeidsovereenkomst
 • de effectieve werkplek van de jongere ligt in het Vlaamse Gewest;
 • de jongere werkte minstens 3 maanden in het schooljaar waarvoor de bonus aangevraagd wordt, bij de werkgever die de bonus aanvraagt;
 • de jongere is jonger dan 18 jaar op 1 september van het schooljaar waarvoor de bonus aangevraagd wordt. Deze voorwaarde geldt enkel bij de eerste aanvraag die tot een goedkeuring leidt. Zodra er een eerdere start- of stagebonus voor deze jongere betaald werd, vervalt de leeftijdsvoorwaarde;
 • de werkgever dient een aanvraag in bij het departement Werk en Sociale Economie binnen de 4 maanden na het einde van het schooljaar (zie verder "Hoe vraag je de stagebonus aan?"). Is deze termijn verstreken, dan wordt je aanvraag voor dat schooljaar geweigerd.

Als de overeenkomst vroegtijdig wordt stopgezet en de jongere minstens 3 maanden bij jou werkte, dan kan je de bonus aanvragen. Werkte de jongere minder dan 3 maanden in jouw onderneming, dan wordt de stagebonus voor dit schooljaar niet betaald.

Voor de start- en stagebonus loopt een schooljaar altijd van 1 september tot en met 31 augustus.

Contact

Start- en stagebonus

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Start- en stagebonus
Straat + nr: 
Koning Albert-II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
02 553 43 79