Stagebonus: voor wie

De stagebonus is een premie voor elke werkgever die een jongere opleidt of tewerkstelt.

De jongere heeft een overeenkomst in het kader van een alternerende opleiding.

Onder overeenkomst wordt verstaan:

  • Een overeenkomst van alternerende opleiding (OAO) OF
  • Een stageovereenkomst alternerende opleiding OF
  • Een deeltijdse arbeidsovereenkomst OF
  • Een brugprojectovereenkomst.

Indien u een goedgekeurde initiële aanvraag hebt (van voor 1 september 2018), die ongewijzigd verderloopt, geldt de oude regelgeving (KB 1/9/2006).

Contact

Start- en stagebonus

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Start- en stagebonus
Straat + nr: 
Koning Albert-II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
02 553 43 79