Stagebonus: fiscaal voordeel

Bovenop de stagebonus kan elke betrokken werkgever ook van een fiscaal voordeel genieten. 

De werkgever zijn belastbare winsten en baten worden vrijgesteld naar rato van 40% van de leervergoedingen of de loonkosten die hij normaliter als beroepskosten mag inbrengen. Het moet hierbij natuurlijk gaan om leervergoedingen of lonen die hij betaald heeft aan een of meer jongeren voor wie hij in aanmerking kwam voor de stagebonus.

Om deze vrijstelling te kunnen krijgen, moet de betrokken werkgever de volgende documenten ter beschikking houden van de belastingadministratie:

  1. het bewijs dat hij gedurende het belastbaar tijdperk voor de betrokken jongere(n) een stagebonus kreeg van het Departement Werk en Sociale Economie;
  2. een nominatieve lijst van de tewerkgestelde jongeren met, voor elke jongere, vermelding van:
    • de volledige identiteit, inclusief rijksregisternummer;
    • de bruto belastbare bezoldigingen die de werkgever aan de jongere(n) betaalde of toekende, met inbegrip van alle wettelijk of contractueel verschuldigde bijdragen en premies.

Voor het aanslagjaar 2018 (inkomsten van 2017) kan u de toelichting bij de aangifte in de personenbelasting (pdf) (blz 32) raadplegen.
Voor het aanslagjaar 2018 (inkomsten van 2017) kan u de toelichting bij de aangifte in de vennootschapsbelasting (pdf) (blz 31) raadplegen.

Contact

Start- en stagebonus

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Start- en stagebonus
Straat + nr: 
Koning Albert-II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
02 553 43 79