Start- en Stagebonus hervormd - Besluit Vlaamse Regering 1/9/2018

Vanaf 1 september 2018 wijzigde de regelgeving van de start- en stagebonus. Onderstaande informatie gaat over de nieuwe regelgeving, zoals bepaald in het Besluit Vlaamse regering. 

De startbonus is een premie voor jongeren die een alternerende opleiding volgen.

De stagebonus is een premie voor elke werkgever die een jongere uit een alternerende opleiding opleidt of tewerkstelt.

Door het toekennen van de premie, wil de maatregel jongeren stimuleren om een praktische stage te volgen in een onderneming en deze stage volledig af te werken en de werkgever stimuleren om werkplekken voor deze jongeren open te zetten.

Meer informatie over:

Informatie over het koninklijk besluit van 2006 vind je hier.

Contact

Start- en stagebonus

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Start- en stagebonus
Straat + nr: 
Koning Albert-II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
02 553 43 79