Start- en stagebonus

De startbonus is een premie voor jongeren die een alternerende opleiding volgen.

De stagebonus is een premie voor elke werkgever die een jongere uit een alternerende opleiding opleidt of tewerkstelt.

Op 13 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering het Besluit van de Vlaamse Regering over de start- en stagebonus definitief goed.

In de informatiebrochure  (pdf / 1.82 MB) lees je de hoofdlijnen van de nieuwe regelgeving.

Deze handige vergelijking (pdf / 0.06 MB) van de huidige en de nieuwe regelgeving en procedures helpt je ook goed op weg.

Contacteer ons

Departement Werk en Sociale Economie
Start- en stagebonus
Koning Albert-II laan 35 bus 20
1030 Brussel
02 553 43 79
startenstagebonus@vlaanderen.be