Start- en stagebonus

Wat is de start- en stagebonus?

De startbonus is een premie voor een jongere die onderwijs met beperkt leerplan of een erkende opleiding in het kader van de deeltijdse leerplicht met succes combineert met een praktijkopleiding of een beroepservaring bij een privé- of een openbare werkgever.

De stagebonus is een premie voor elke werkgever die een jongere opleidt of tewerkstelt in het kader van een opleidings- of arbeidsovereenkomst zoals beschreven bij de startbonus.

Door het toekennen van een premie, wil de maatregel de jongeren stimuleren om een praktische stage te volgen in een onderneming en deze stage volledig af te werken. De bonus wordt betaald voor maximum 3 opleidingsjaren van dezelfde alternerende opleidingscyclus.

Meer informatie over:

 

Let op, de wettelijke indieningstermijnen worden strikt toegepast door het departement WSE:

Alleen initiële aanvragen die binnen de indientermijn van 3 maanden na de startdatum van de praktijkopleiding worden ingediend bij het Departement WSE, kunnen recht geven op een start- of stagebonus. 

- Alleen aanvragen tot betaling die binnen de indientermijn van 4 maanden na het beëindigen van het opleidingsjaar (of na de effectieve einddatum van de alternerende opleiding indien voortijdig stopgezet) worden ingediend bij het Departement WSE, kunnen recht geven op een start- of stagebonus. 

Als de initiële aanvraag of aanvraag tot betaling te laat ingediend wordt, dan wordt deze geweigerd.

Contact

Start- en stagebonus

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Start- en stagebonus
Straat + nr: 
Koning Albert-II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
02 553 43 79