Opleidingsfonds dienstencheques - Procedures

Dienstencheque-onderneming: procedure bij een aanvraag tot goedkeuring

Als de dienstencheque-onderneming een opleiding wil organiseren (die nog niet is goedgekeurd), is er voor de start van de opleiding een aanvraag tot goedkeuring nodig. Daarvoor dient de dienstencheque-onderneming volgend formulier (Word of PDF) en de bijlagen te bezorgen aan het Departement Werk en Sociale Economie, Secretariaat opleidingsfonds dienstencheques (via e-mail of post):

Na ontvangst:

 • Het Departement Werk en Sociale Economie stuurt de dienstencheque-onderneming zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging en kent een dossiernummer toe.

  Als het aanvraagformulier niet volledig is of wanneer de bijlagen ontbreken, laat het Secretariaat dit in de ontvangstbevestiging weten. Als de onderneming na één maand de aanvulling nog niet overmaakte, stuurt het Secretariaat een herinnering. Na de herinnering heeft de onderneming nog één maand de tijd om het dossier te vervolledigen. 
    

 • Op het moment dat de aanvraag volledig is, verstuurt het Secretariaat het dossier naar de Commissie opleidingsfonds dienstencheques.
    
 • De vertegenwoordigers van de werkgevers-, werknemersorganisaties, de minister en het Departement Werk en Sociale Economie die in de Commissie zetelen, brengen binnen de twee maanden een advies uit over de aanvraag.

  Geeft de Commissie opleidingsfonds dienstencheques een negatief advies, dan wordt de onderneming daarvan op de hoogte gebracht en beschikt ze vervolgens over veertien dagen om schriftelijk te reageren.
    

 • Ten slotte neemt de vertegenwoordiger van de minister van Werk de beslissing of de aanvraag al dan niet wordt goedgekeurd (binnen de twee maanden na het advies).
    
 •  Het Departement Werk en Sociale Economie, opleidingsfonds dienstencheques brengt de onderneming per brief op de hoogte over die beslissing.

  

Dienstencheque-onderneming: procedure bij aanvraag tot terugbetaling

Nadat de goedgekeurde opleiding is afgelopen, kan de dienstencheque-onderneming een terugbetaling vragen. Dat moet gebeuren vóór 30 juni van het kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarin de opleiding afloopt. De dienstencheque-onderneming dient volgend formulier (in Word of PDF) en de bewijsstukken te verzenden naar het Departement Werk en Sociale Economie, opleidingsfonds dienstencheques (via e-mail of post):

Naast het formulier zijn volgende bewijsstukken nodig:

Opleiding op het terrein:

 • een verklaring (pdf / 0.02 MB) met naam van de opleiding, datum en begin- en einduur, naam en handtekening van de begeleider, naam en handtekening van de dienstencheque-werknemer
 • in voorkomend geval de factuur van de externe opleider.

Interne opleiding:

Externe opleiding:

 • de factuur van de externe opleider
 • een door de verschillende dienstencheque-werknemers ondertekende aanwezigheidslijst (pdf / 0.03 MB), met naam van de opleiding, naam van de externe opleider, datum en begin- en einduur van de opleiding. 

Na ontvangst:

 • Het Departement Werk en Sociale Economie, opleidingsfonds dienstencheques kijkt het dossier na op volledigheid.
  Indien er gegevens en/of bewijsstukken ontbreken, foutief ingevuld of onvoldoende duidelijk zijn, verstuurt het Secretariaat een brief. De dienstencheque-onderneming heeft dan twee maanden de tijd om het dossier in orde te brengen.
 • Wanneer het dossier volledig is, rekent het Departement Werk en Sociale Economie het gevraagde bedrag na en past dit desgevallend aan.
  Als de onderneming haar maximumrecht (heeft) bereikt, wordt dat bedrag begrensd.

  

Opleidingsinstelling/Externe opleider: procedure bij een aanvraag tot goedkeuring

Indien een opleidingsinstelling een goedkeuring wenst te verkrijgen van haar opleiding (zodat elke afzonderlijke dienstencheque-onderneming geen aanvraag hoeft te doen), moet ze onderstaand formulier en de bijlagen versturen naar het Departement Werk en Sociale Economie opleidingsfonds dienstencheques (via e-mail of post).

Na ontvangst:

 • Het Departement Werk en Sociale Economie stuurt zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging en kent een dossiernummer toe.
  Als het aanvraagformulier niet volledig is of wanneer de bijlagen ontbreken, laat het Departement Werk en Sociale Economie dit in de ontvangstbevestiging weten.
  Als de opleider na één maand de aanvulling nog niet overmaakte, stuurt het Departement Werk en Sociale Economie een herinnering. Na de herinnering heeft de opleider nog één maand de tijd om het dossier te vervolledigen.
    
 • Op het moment dat de aanvraag volledig is, verstuurt het Departement Werk en Sociale Economie het dossier naar de Commissie opleidingsfonds dienstencheques.
    
 • De vertegenwoordigers van de werkgevers-, werknemersorganisaties, de minister en het Departement Werk en Sociale Economie die in de Commissie zetelen, brengen binnen de twee maanden een advies uit over de aanvraag.
  De Commissie kan vragen dat de opleider het dossier komt voorstellen tijdens een vergadering. (In dat geval wordt de termijn met drie maanden verlengd.)
  Geeft de Commissie opleidingsfonds dienstencheques een negatief advies, dan wordt het opleidingsinstituut op de hoogte gebracht van de reden van het negatief advies en beschikt het vervolgens over veertien dagen om schriftelijk te reageren.
    
 • Ten slotte neemt de vertegenwoordiger van de minister van Werk de beslissing of de aanvraag al dan niet wordt goedgekeurd (binnen de twee maanden na het advies).
    
 • Het Departement Werk en Sociale Economie opleidingsfonds dienstencheques brengt de externe opleider per brief op de hoogte over die beslissing.
    
 • De opleiding verschijnt in de zoekmodule met goedgekeurde opleidingen.
Contact

Opleidingsfonds dienstencheques

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Dienst dienstencheques en uitzend, Opleidingsfonds
Straat + nr: 
Koning Albert-II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
02 553 15 00