Notatie: 23/02/2019
Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

Horen, zien en zwijgen is het veel gehoorde motto als er over beroepsgeheim wordt gesproken. Toch is het vaak zwaar voor de professionele poetshulp om alle vertrouwelijke informatie die hen wordt toegeschoven, alleen te verwerken. In deze vorming leren de dienstenchequesmedewerkers werken binnen het wettelijk kader van het beroepsgeheim. Zij worden zich bewust van de bescherming van de privacy van de cliënt en van de gevaren van het roddelen. De vorming 'Beroepsgeheim, privacy en roddelen' werd reeds goedgekeurd voor 2 x 3 uur op 27/03/2011, onder het erkenningsnummer E268.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

Hoe kunnen dienstenchequewerknemers professioneel blijven werken ? Gevoelens bepalen reacties op wat gezien en gehoord wordt op het werk. De gedachten die ontstaan op basis van emoties kunnen echter een slechte raadgever zijn in het handelen. De dienstenchequemedewerker moet dan ook zijn 'gezond verstand' leren gebruiken om allerlei problemen op positieve wijze op te lossen. De vorming 'Fijn dat ik positief kan zijn' werd reeds goedgekeurd voor 2 x 3 uur op 21/06/2012, onder het erkenningsnummer E476.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

In deze vorming verwerven cursisten inzicht in de onderhoudsproducten en materialen zodat zij een meer bewuste keuze kunnen maken.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

Gedurende deze vorming leert elke deelnemer een goede, realistische planning te maken, zijn/haar werk te organiseren en zijn/haar tijd maximaal te benutten waarbij hij/zij inzicht heeft en rekening houdt met tijdrovers en tijdspaarders.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

In deze basisvorming leren de deelnemers hoe ze optimaal hygiënisch kunnen werken in de keuken. Hiervoor wordt ingegaan op de wetgeving ivm HACCP, op de besmettingsgevaren, op de aandachtpunten bij het bereiden van maaltijden, op de hygiëne in het algemeen en op de persoonlijke hygiëne.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

In deze vorming verwerven de cursisten inzicht in de werking van de elleboog en de pols. Ze leren hoe ze hun elleboog en pols kunnen beschermen en oefenen technieken in. De vorming 'Elleboog- en polsklachten' werd reeds goedgekeurd voor 3 uur op 13/04/2010, onder het erkenningsnummer E97. Deze vorming zouden wij eveneens willen aanbieden in 4 uur.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

In deze vorming leren de cursisten wat er allemaal fout kan gaan met de nek en met de schouders. Ze leren aandacht te besteden aan hun werkhouding en oefenen technieken in die klachten kunnen verminderen. De vorming 'Nek- en schouderpijn' werd reeds goedgekeurd voor 3 uur op 13/04/2010, onder het erkenningsnummer E96. Deze vorming zouden wij eveneens willen aanbieden in 4 uur.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

Hoe kunnen dienstenchequewerknemers professioneel blijven werken ? Gevoelens bepalen reacties op wat gezien en gehoord wordt op het werk. De gedachten die ontstaan op basis van emoties kunnen echter een slechte raadgever zijn in het handelen. De dienstenchequemedewerker moet dan ook zijn 'gezond verstand' leren gebruiken om allerlei problemen op positieve wijze op te lossen.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

In deze vorming verwerven cursisten inzicht in de onderhoudsproducten en materialen zodat zij een meer bewuste keuze kunnen maken.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

In deze vorming verwerven de cursisten inzicht in de werking van de knieën en de enkels. Ze leren technieken aan die knieën en de enkels minder belasten.

Pagina's