Notatie: 23/02/2019
Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

In deze vorming verwerven de cursisten inzicht in de werking van de knieën en de enkels. Ze leren technieken aan die knieën en de enkels minder belasten.De vorming 'Knie- en enkelklachten' werd reeds goedgekeurd voor 3 uur op 13/04/2010, onder het erkenningsnummer E95. Deze vorming zouden wij eveneens willen aanbieden in 4 uur.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

Waar mensen samen werken, kan zich ongewenst seksueel gedrag stellen. Zulk een gedrag brengt de slachtoffers ervan in een ongemakkelijke positie. In deze vorming wordt onderzocht wat ongewenst seksueel gedrag inhoudt, welk effect dit kan hebben op het werkklimaat, evenals de aan te nemen houding hier tegenover.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

De cursisten krijgen inzicht in conflictstijlen waardoor zij beter met conflicten kunnen omgaan. Hiervoor leren ze de verschillende conflictstijlen onderkennen en leren zij - afhankelijk van de situatie en de personen die erbij betrokken zijn - welke stijl het best kan worden gehanteerd. De vorming 'Omgaan met conflicten' werd reeds goedgekeurd voor 3 uur op 27/07/2010, onder het erkenningsnummer E155. Deze vorming zouden wij eveneens willen aanbieden in 4 uur.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

'Assertiviteit' uit zich niet alleen in woorden. 'Assertief zijn' is ook een houding. Een assertief persoon is iemand die zowel zichzelf als de ander tenvolle respecteert, en er van daaruit voor zorgt dat noch aan de ander, noch aan zichzelf, tekort wordt gedaan. In deze vorming komen dienstencheque werknemers te weten waarom men assertief mag zijn, wanneer men assertief moet zijn, en hoe men assertief kan zijn. De vorming 'Praktische assertiviteit' werd reeds goedgekeurd voor 3 uur op 23/02/2011, onder het erkenningsnummer E262. Deze vorming zouden wij eveneens willen aanbieden in 4 uur.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

Deze vorming wil de cursisten inzicht laten krijgen in de betekenis, de meerwaarde van het werk voor: de maatschappij, de cliënt en zichzelf. Aan de hand van een verdiepend groepsgesprek, leren zij het eigen werk waarderen als een waardevolle bijdrage in het economisch circuit. De vorming 'Mijn job, mijn trots' werd reeds goedgekeurd voor 3 uur op 27/07/2010, onder het erkenningsnummer E154. Deze vorming zouden wij eveneens willen aanbieden in 4 uur.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

In deze vorming leren de dienstencheque medewerkers klantgericht te denken en te werken. Aspecten zoals verwachtingen, verantwoordelijkheden , afspraken, zelfevaluatie en attitudes worden uitgediept. Het hanteren van klantgerichte vaardigheden zorgt immers voor tevreden klanten. Bovendien zorgen kwaliteitsbewuste medewerkers voor een positieve uitstraling van het dienstencheque bedrijf. De vorming 'Klantvriendelijk werken en attitude' werd reeds goedgekeurd voor 3 uur op 23/02/2011, onder het erkenningsnummer E263. Deze vorming zouden wij eveneens willen aanbieden in 4 uur.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

In deze basisvorming worden de regels van de deontologie toegelicht. De deelnemers leren deze regels ethisch te hanteren ter bescherming van de cliënt, en van de dienst, maar ook ter bescherming van zichzelf. De vorming 'Beroepshouding, deontologie en ethiek' werd reeds goedgekeurd voor 3 uur op 13/04/2010, onder het erkenningsnumme E102.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

De vorming 'Onderhoudstechnieken' werd reeds goedgekeurd voor 3 uur op 27/07/2010, onder het erkenningsnumme E159. Deze vorming zouden wij eveneens willen aanbieden in 4 uur. Voor de bijkomende inhoud van 1 extra uur.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

In deze vorming leren de cursisten omgaan met levensbedreigende situaties: het correct benaderen van een noodsituatie met aandacht voor veiligheid voor zichzelf, het slachtoffer en de omstanders. Een juiste inschatting van de situatie en het correct verwittigen van de juiste hulpdiensten komen eveneens aan bod. De vorming 'EHBO basismodule - Omgaan met noodsituaties' werd reeds goedgekeurd voor 3 uur op 27/07/2010, onder het erkenningsnummer E156.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

De cursisten leren de technieken aan van hartmassage en mond-op-mondbeademing (CPR: Cardio Pulmonale Resuscitatie). Ze leren de technieken toepassen conform de recentste richtlijnen van de Europese Reanimatie Raad. De vorming 'EHBO basismodule - Reanimatie' werd reeds goedgekeurd voor 3 uur op 27/07/2010, onder het erkenningsnummer E157.

Pagina's