Notatie: 18/10/2018
Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

De meeste gangbare kooktechnieken kunnen nader worden bekeken. Bijvoorbeeld blancheren, koken, stomen, pocheren, grillen/roosteren, bakken in de over, stoven. In het theoretisch gedeelte worden enkele technieken naar keuze toegelicht op inhoud, werkwijze, voordelen. Na deze uiteenzetting, die ongeveer een uur duurt, is het tijd om de opgedane kennis om te zetten in de praktijk.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

Hoe kunnen dienstenchequewerknemers professioneel blijven werken ? Gevoelens bepalen reacties op wat gezien en gehoord wordt op het werk. De gedachten die ontstaan op basis van emoties kunnen echter een slechte raadgever zijn in het handelen. De dienstenchequemedewerker moet dan ook zijn 'gezond verstand' leren gebruiken om allerlei problemen op positieve wijze op te lossen. De vorming 'Fijn dat ik positief kan zijn' werd reeds goedgekeurd voor 2 x 3 uur op 21/06/2012, onder het erkenningsnummer E476.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

Horen, zien en zwijgen is het veel gehoorde motto als er over beroepsgeheim wordt gesproken. Toch is het vaak zwaar voor de professionele poetshulp om alle vertrouwelijke informatie die hen wordt toegeschoven, alleen te verwerken. In deze vorming leren de dienstenchequesmedewerkers werken binnen het wettelijk kader van het beroepsgeheim. Zij worden zich bewust van de bescherming van de privacy van de cliënt en van de gevaren van het roddelen. De vorming 'Beroepsgeheim, privacy en roddelen' werd reeds goedgekeurd voor 2 x 3 uur op 27/03/2011, onder het erkenningsnummer E268.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

De cursisten leren de technieken aan van hartmassage en mond-op-mondbeademing (CPR: Cardio Pulmonale Resuscitatie). Ze leren de technieken toepassen conform de recentste richtlijnen van de Europese Reanimatie Raad. De vorming 'EHBO basismodule - Reanimatie' werd reeds goedgekeurd voor 3 uur op 27/07/2010, onder het erkenningsnummer E157.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

In deze vorming leren de cursisten omgaan met levensbedreigende situaties: het correct benaderen van een noodsituatie met aandacht voor veiligheid voor zichzelf, het slachtoffer en de omstanders. Een juiste inschatting van de situatie en het correct verwittigen van de juiste hulpdiensten komen eveneens aan bod. De vorming 'EHBO basismodule - Omgaan met noodsituaties' werd reeds goedgekeurd voor 3 uur op 27/07/2010, onder het erkenningsnummer E156.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

De vorming 'Onderhoudstechnieken' werd reeds goedgekeurd voor 3 uur op 27/07/2010, onder het erkenningsnumme E159. Deze vorming zouden wij eveneens willen aanbieden in 4 uur. Voor de bijkomende inhoud van 1 extra uur.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

In deze basisvorming worden de regels van de deontologie toegelicht. De deelnemers leren deze regels ethisch te hanteren ter bescherming van de cliënt, en van de dienst, maar ook ter bescherming van zichzelf. De vorming 'Beroepshouding, deontologie en ethiek' werd reeds goedgekeurd voor 3 uur op 13/04/2010, onder het erkenningsnumme E102.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

In deze vorming leren de dienstencheque medewerkers klantgericht te denken en te werken. Aspecten zoals verwachtingen, verantwoordelijkheden , afspraken, zelfevaluatie en attitudes worden uitgediept. Het hanteren van klantgerichte vaardigheden zorgt immers voor tevreden klanten. Bovendien zorgen kwaliteitsbewuste medewerkers voor een positieve uitstraling van het dienstencheque bedrijf. De vorming 'Klantvriendelijk werken en attitude' werd reeds goedgekeurd voor 3 uur op 23/02/2011, onder het erkenningsnummer E263. Deze vorming zouden wij eveneens willen aanbieden in 4 uur.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

Deze vorming wil de cursisten inzicht laten krijgen in de betekenis, de meerwaarde van het werk voor: de maatschappij, de cliënt en zichzelf. Aan de hand van een verdiepend groepsgesprek, leren zij het eigen werk waarderen als een waardevolle bijdrage in het economisch circuit. De vorming 'Mijn job, mijn trots' werd reeds goedgekeurd voor 3 uur op 27/07/2010, onder het erkenningsnummer E154. Deze vorming zouden wij eveneens willen aanbieden in 4 uur.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

'Assertiviteit' uit zich niet alleen in woorden. 'Assertief zijn' is ook een houding. Een assertief persoon is iemand die zowel zichzelf als de ander tenvolle respecteert, en er van daaruit voor zorgt dat noch aan de ander, noch aan zichzelf, tekort wordt gedaan. In deze vorming komen dienstencheque werknemers te weten waarom men assertief mag zijn, wanneer men assertief moet zijn, en hoe men assertief kan zijn. De vorming 'Praktische assertiviteit' werd reeds goedgekeurd voor 3 uur op 23/02/2011, onder het erkenningsnummer E262. Deze vorming zouden wij eveneens willen aanbieden in 4 uur.

Pagina's