Notatie: 21/02/2018
Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

We leven in een stressbeladen maatschappij, waarin eenieder van ons er onder door kan gaan. Als oorzaak van absenteïsme neemt stress zijn plaatsje in op de lijst. Het doel van deze vorming bestaat erin om poetshulpen de eigen stressfactoren te leren (h)erkennen zodat ze tijdig gas kunnen terugnemen en de prioriteiten kunnen herschikken. Zij leren het verschil tussen werkdruk en stress. Zij leren om te gaan met stress. En zij leren -indien mogelijk- om stress te vermijden.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

Een ongeluk schuilt in een klein hoekje. Veel dienstenchequepoetshulpen werken alleen in het huis van hun klant. Ook hen kan een ongeluk overkomen. Wat te doen op zulk een moment, daar er geen derden aanwezig zijn die de eerste zorgen kunnen verlenen? In deze vorming leren de poetshulpen hoe zij zichzelf kunnen behelpen bij een ongeluk(je). Zij leren ook wat te doen indien hen een ernstig ongeluk overkomt.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

Een ongeluk schuilt in een klein hoekje. Veel dienstenchequepoetshulpen werken alleen in het huis van hun klant. Ook hen kan een ongeluk overkomen. Wat te doen op zulk een moment, daar er geen derden aanwezig zijn die de eerste zorgen kunnen verlenen? In deze vorming leren de poetshulpen hoe zij zichzelf kunnen behelpen bij een ongeluk(je). Zij leren ook wat te doen indien hen een ernstig ongeluk overkomt.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

Waar mensen samen werken, kan zich ongewenst seksueel gedrag stellen. Zulk een gedrag brengt de slachtoffers ervan in een ongemakkelijke positie. In deze vorming wordt onderzocht wat ongewenst seksueel gedrag inhoudt, welk effect dit kan hebben op het werkklimaat, evenals de aan te nemen houding hier tegenover.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

Waar mensen samen werken, kan zich ongewenst seksueel gedrag stellen. Zulk een ongewenst gedrag brengt de slachtoffers ervan in een ongemakkelijke positie. In deze vorming wordt onderzocht wat ongewenst seksueel gedrag inhoudt, welk effect dit kan hebben op het werkklimaat, evenals de aan te nemen houding hier tegenover.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

De deelnemers leren de etiketten lezen en leren de verschillende stoffen kennen. Ze krijgen inzicht in de verschillende types huishoudelijke strijkijzers. Ze leren de belangrijkste strijk- en plooitechieken.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

De deelnemers leren de etiketten lezen en leren de verschillende stoffen kennen. Ze krijgen inzicht in de verschillende types huishoudelijke strijkijzers. Ze leren de belangrijkste strijk- en plooitechieken. Vo

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

Een dienstencheque-bedrijf staat borg voor eerlijk en betrouwbaar personeel. En toch komt het voor : een dienstencheque-werknemer wordt beschuldigd van diefstal. Wat brengt dit teweeg bij de poetshulp en hoe kan ze dit verwerken ? Hoe gaat de dienst ermee om ? Wat met de klant ? Een delicate zaak die zo vlug mogelijk op een discrete manier dient te worden afgehandeld.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

De meeste gangbare kooktechnieken kunnen nader worden bekeken. Bijvoorbeeld blancheren, koken, stomen, pocheren, grillen/roosteren, bakken in de over, stoven. In het theoretisch gedeelte worden enkele technieken naar keuze toegelicht op inhoud, werkwijze, voordelen. Na deze uiteenzetting, die ongeveer een uur duurt, is het tijd om de opgedane kennis om te zetten in de praktijk.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

Hoe kunnen dienstenchequewerknemers professioneel blijven werken ? Gevoelens bepalen reacties op wat gezien en gehoord wordt op het werk. De gedachten die ontstaan op basis van emoties kunnen echter een slechte raadgever zijn in het handelen. De dienstenchequemedewerker moet dan ook zijn 'gezond verstand' leren gebruiken om allerlei problemen op positieve wijze op te lossen. De vorming 'Fijn dat ik positief kan zijn' werd reeds goedgekeurd voor 2 x 3 uur op 21/06/2012, onder het erkenningsnummer E476.

Pagina's