Notatie: 21/02/2018
Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

In deze vorming leren de cursisten omgaan met levensbedreigende situaties: het correct benaderen van een noodsituatie met aandacht voor veiligheid voor zichzelf, het slachtoffer en de omstanders. Een juiste inschatting van de situatie en het correct verwittigen van de juiste hulpdiensten komen eveneens aan bod.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

In deze basisvorming leren de deelnemers een stappenplan aan waarmee zij op een efficiënte en rustige manier hulp kunnen bieden aan hun cliënt. De hulpverlening spitst zich toe op alles wat met een val te maken heeft. Ze verwerven inzicht in de mogelijke oorzaken van het vallen. Het aanleren van reanimatie behoort niet tot deze opleiding.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

In deze vorming verwerven de cursisten inzicht in de werking van de elleboog en de pols. Ze leren hoe ze hun elleboog en pols kunnen beschermen en oefenen technieken in.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

De cursisten leren de technieken aan van hartmassage en mond-op-mond beademing (CPR: Cardio Pulmonale Resuscitatie). Ze leren de technieken toepassen conform de recentste richtlijnen van de Europese Reanimatie Raad.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

De deelnemers leren op correcte wijze de woning van de particulier onderhouden. Na de allernoodzakelijkste theorie rond veiligheid, hygiëne, productdosering, methodes en technieken, gaan ze over op praktijktoepassingen.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

Voor het dienstencheque-bedrijf is het belangrijk dat de klant tevreden is over het geleverde werk en over de persoon die de huishoudelijke hulp levert. In deze vorming leren de poetshulpen wat de klant van hen verwacht, waarom zij assertief mogen zijn, wanneer zij assertief moeten zijn en hoe zij assertief kunnen zijn. Zij vernemen hoe conflicten zich kunnen aandienen hoe zij kunnen omgaan met conflictsituaties.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

Heel vaak zijn dienstenchequemedewerkers weinig of niet ingelicht over een klant die een overdraagbare aandoening - in de brede zin van het woord - heeft. Bovendien werken ze vaak met beperkte praktische middelen en ook de hygiëne van de leefomgeving van de klant laat al eens te wensen over. Is de angst om besmet te raken, die leeft bij sommige poetshulpen, gerechtvaardigd ? Hoe alert moet men zijn ?

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

Dienstencheque poetshulpen leren om te gaan met humor. Ze worden zich bewust van het feit dat het gebruik van humor als communicatiemiddel op de werkvloer verbonden is aan bepaalde voorwaarden.Zij krijgen eveneens inzicht in de weldaden van het lachen op het eigen lichaam en beseffen dat lachen daarnaast ook positieve gevolgen heeft op relationeel vlak, die de relatie klant-dienstencheque medewerker ten goede komt. Voor de inhoud v/d opleiding en het verband met de uitgeoefende funcite : zie bijlage.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

Een dienstencheque-bedrijf staat borg voor eerlijk en betrouwbaar personeel. En toch komt het voor : een dienstencheque-werknemer wordt beschuldigd van diefstal. Wat brengt dit teweeg bij de poetshulp en hoe kan ze dit verwerken ? Hoe gaat de dienst ermee om ? Wat met de klant ? Een delicate zaak die zo vlug mogelijk op een discrete manier dient te worden afgehandeld.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

We leven in een stressbeladen maatschappij, waarin eenieder van ons er onder door kan gaan. Als oorzaak van absenteïsme neemt stress zijn plaatsje in op de lijst. Het doel van deze vorming bestaat erin om poetshulpen de eigen stressfactoren te leren (h)erkennen zodat ze tijdig gas kunnen terugnemen en de prioriteiten kunnen herschikken. Zij leren het verschil tussen werkdruk en stress. Zij leren om te gaan met stress. En zij leren -indien mogelijk- om stress te vermijden.

Pagina's