Notatie: 18/01/2019
Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

De cursisten leren hoe ze zelf kunnen werken aan hun lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen. Naast de noodzakelijke theoretische uiteenzetting rond de oorzaken van gewrichts- en spierpijnen, wordt overgegaan tot het inoefenen van verantwoorde bewegingen. De vorming 'Fit op het werk' werd reeds goedgekeurd voor 3 uur op 27/7/2010, onder het erkenningsnummer E158. Deze vorming zouden wij eveneens willen aanbieden in 4 uur.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

Het starterspakket van 9 u. omvat 3 vormingen: - Bewust schoonmaken (3 u.) - Rugschool: tiltechnieken voor huishoudelijke activiteiten (3 u.) - Klantvriendelijk werken en attitude (3 u.) De nieuwe medewerkers verwerven inzicht in onderhoudsproducten en materialen. Zij leren hoe zij hun rug kunnen sparen bij de uitoefening van hun taak. En zij leren klantgericht te denken en te handelen.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

In deze vorming leren de cursisten omgaan met levensbedreigende situaties: het correct benaderen van een noodsituatie met aandacht voor veiligheid voor zichzelf, het slachtoffer en de omstanders. Een juiste inschatting van de situatie en het correct verwittigen van de juiste hulpdiensten komen eveneens aan bod.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

In deze basisvorming leren de deelnemers een stappenplan aan waarmee zij op een efficiënte en rustige manier hulp kunnen bieden aan hun cliënt. De hulpverlening spitst zich toe op alles wat met een val te maken heeft. Ze verwerven inzicht in de mogelijke oorzaken van het vallen. Het aanleren van reanimatie behoort niet tot deze opleiding.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

In deze vorming verwerven de cursisten inzicht in de werking van de elleboog en de pols. Ze leren hoe ze hun elleboog en pols kunnen beschermen en oefenen technieken in.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

De cursisten leren de technieken aan van hartmassage en mond-op-mond beademing (CPR: Cardio Pulmonale Resuscitatie). Ze leren de technieken toepassen conform de recentste richtlijnen van de Europese Reanimatie Raad.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

De deelnemers leren op correcte wijze de woning van de particulier onderhouden. Na de allernoodzakelijkste theorie rond veiligheid, hygiëne, productdosering, methodes en technieken, gaan ze over op praktijktoepassingen.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

Voor het dienstencheque-bedrijf is het belangrijk dat de klant tevreden is over het geleverde werk en over de persoon die de huishoudelijke hulp levert. In deze vorming leren de poetshulpen wat de klant van hen verwacht, waarom zij assertief mogen zijn, wanneer zij assertief moeten zijn en hoe zij assertief kunnen zijn. Zij vernemen hoe conflicten zich kunnen aandienen hoe zij kunnen omgaan met conflictsituaties.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

Heel vaak zijn dienstenchequemedewerkers weinig of niet ingelicht over een klant die een overdraagbare aandoening - in de brede zin van het woord - heeft. Bovendien werken ze vaak met beperkte praktische middelen en ook de hygiëne van de leefomgeving van de klant laat al eens te wensen over. Is de angst om besmet te raken, die leeft bij sommige poetshulpen, gerechtvaardigd ? Hoe alert moet men zijn ?

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

Dienstencheque poetshulpen leren om te gaan met humor. Ze worden zich bewust van het feit dat het gebruik van humor als communicatiemiddel op de werkvloer verbonden is aan bepaalde voorwaarden.Zij krijgen eveneens inzicht in de weldaden van het lachen op het eigen lichaam en beseffen dat lachen daarnaast ook positieve gevolgen heeft op relationeel vlak, die de relatie klant-dienstencheque medewerker ten goede komt. Voor de inhoud v/d opleiding en het verband met de uitgeoefende funcite : zie bijlage.

Pagina's