Notatie: 25/02/2018
Naam van de opleider: 
VIAC

Dienstencheque medewerkers communiceren in hun werksituatie met hun klanten.
Leren luisteren, leren interpreteren, omgaan met negatieve opmerkingen, communiceren in ik-vorm en het besef van de lichaamstaal, allemaal zijn het vaardigheden die de kans op misverstanden verkleinen. De dienstencheque poetshulpen leren het belang van communicatie in hun werksituatie naar waarde schatten.

Naam van de opleider: 
VIAC

Dienstencheque medewerkers communiceren in hun werksituatie met hun klanten. Leren luisteren, leren interpreteren, omgaan met negatieve opmerkingen, communiceren in ik-vorm en het besef van de lichaamstaal, allemaal zijn het vaardigheden die de kans op misverstanden verkleinen. De dienstencheque poetshulpen leren het belang van communicatie in hun werksituatie naar waarde schatten.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

De impact van een burn-out op de gezondheid valt niet te onderschatten.
Men krijgt geen burn-out van de ene op de andere dag. Het is het resultaat van een langdurig proces dat niet noodzakelijk hoeft te ontaarden in een effectieve burn-out. Het doel van deze vorming bestaat erin om poetshulpen inzicht te laten verwerven in deze aandoening teneinde zich preventief te wapenen tegen de psychische en fysieke gevolgen ervan.
In deze 4 -uur durende vorming zal in het bijkomende uur worden ingegaan op wat wordt verstaan onder 'grenzen afbakenen' en leren luisteren naar 'de diepere ik'.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

De impact van een burn-out op de gezondheid valt niet te onderschatten.
Men krijgt geen burn-out van de ene dag op de andere. Het is het resultaat van een langdurig proces dat niet noodzakelijk hoeft te ontaarden in een effectieve burn-out.
Het doel van deze vorming bestaat erin om poetshulpen inzicht te laten verwerven in deze aandoening teneinde zich preventief te wapenen tegen de psychische en fysieke gevolgen ervan.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

Omdat niet alle bejaarde klanten aardig en dankbaar zijn, verwerven de cursisten in deze vorming inzicht in diverse soorten 'lastige' karaktereigenschappen. Ze leren beroepsmatig om te gaan met moeilijke cliënten. De vorming 'Omgaan met moeilijk gedrag van bejaarde klanten' werd reeds goedgekeurd voor 3 uur op 27/07/2010, onder het erkenningsnummer E101. Deze vorming zouden wij eveneens willen aanbieden in 4 uur.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

Heel vaak zijn dienstenchequemedewerkers weinig of niet ingelicht over een klant die een overdraagbare aandoening - in de brede zin van het woord - heeft. Bovendien werken ze vaak met beperkte praktische middelen en ook de hygiëne van de leefomgeving van de klant laat al eens te wensen over. Is de aangst om besmet te raken, die heeft bij sommige poetshulpen, gerechtvaardigd ? Hoe alert moet men zijn ?

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

In deze vorming verwerven de cursisten inzicht in de wervelkolom en oefenen rugbesparende houdingen en technieken in, aangepast aan hun werksituatie. De vorming 'Rugsparende tiltechnieken voor huishoudelijke activiteiten' werd reeds goedgekeurd voor 3 uur op 13/04/2010, onder het erkenningsnummer E98. Deze vorming zouden wij eveneens willen aanbieden in 4 uur. Voor de bijkomende inhoud van 1 extra uur : zie bijlage.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

Dienstencheque poetshulpen leren om te gaan met humor. Ze worden zich bewust van het feit dat het gebruik van humor als communicatiemiddel op de werkvloer verbonden is aan bepaalde voorwaarden. Zij krijgen eveneens inzicht in de weldaden van het lachen op het eigen lichaam en beseffen dat lachen daarnaast ook positieve gevolgen heeft op relationeel vlak, die de relatie klant-dienstencheque medewerker ten goede komt.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

De cursisten leren hoe ze zelf kunnen werken aan hun lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen. Naast de noodzakelijke theoretische uiteenzetting rond de oorzaken van gewrichts- en spierpijnen, wordt overgegaan tot het inoefenen van verantwoorde bewegingen. De vorming 'Fit op het werk' werd reeds goedgekeurd voor 3 uur op 27/7/2010, onder het erkenningsnummer E158. Deze vorming zouden wij eveneens willen aanbieden in 4 uur.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

Het starterspakket van 9 u. omvat 3 vormingen: - Bewust schoonmaken (3 u.) - Rugschool: tiltechnieken voor huishoudelijke activiteiten (3 u.) - Klantvriendelijk werken en attitude (3 u.) De nieuwe medewerkers verwerven inzicht in onderhoudsproducten en materialen. Zij leren hoe zij hun rug kunnen sparen bij de uitoefening van hun taak. En zij leren klantgericht te denken en te handelen.

Pagina's