Notatie: 23/02/2019
Naam van de opleider: 
VIAC

Op de werkplek van de dienstencheque medewerker is het niet altijd peins en vree. Sommige klanten reageren op een agressieve wijze.
Het doel van deze vorming bestaat erin om agressief gedrag bespreekbaar te maken, zodat ook de eigen reactie op agressie herkenbaar en beroepsmatig hanteerbaar wordt. De dienstencheque poetshulpen kennen de achterliggende motieven van agressief gedrag en leren om op een gepaste manier te reageren.

Naam van de opleider: 
VIAC

Op de werkplek van de dienstencheque-werknemer is het niet altijd peins en vree. Sommige klanten reageren op een agressieve wijze.
Het doel van deze vorming bestaat erin om agressief gedrag bespreekbaar te maken, zodat ook de eigen reactie op agressie herkenbaar én beroepsmatig hanteelbaar wordt. De dienstencheque poetshulpen kennen de achterliggende motieven van agressief gedrag en leren om op een gepaste manier te reageren.

Naam van de opleider: 
VIAC

Dienstencheque medewerkers communiceren in hun werksituatie met hun klanten. Leren luisteren, leren interpreteren, omgaan met negatieve opmerkingen, communiceren in ik-vorm en het besef van de lichaamstaal, allemaal zijn het vaardigheden die de kans op misverstanden verkleinen. De dienstencheque poetshulpen leren het belang van communicatie in hun werksituatie naar waarde schatten.

Naam van de opleider: 
VIAC

Dienstencheque medewerkers communiceren in hun werksituatie met hun klanten.
Leren luisteren, leren interpreteren, omgaan met negatieve opmerkingen, communiceren in ik-vorm en het besef van de lichaamstaal, allemaal zijn het vaardigheden die de kans op misverstanden verkleinen. De dienstencheque poetshulpen leren het belang van communicatie in hun werksituatie naar waarde schatten.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

De impact van een burn-out op de gezondheid valt niet te onderschatten.
Men krijgt geen burn-out van de ene dag op de andere. Het is het resultaat van een langdurig proces dat niet noodzakelijk hoeft te ontaarden in een effectieve burn-out.
Het doel van deze vorming bestaat erin om poetshulpen inzicht te laten verwerven in deze aandoening teneinde zich preventief te wapenen tegen de psychische en fysieke gevolgen ervan.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

De impact van een burn-out op de gezondheid valt niet te onderschatten.
Men krijgt geen burn-out van de ene op de andere dag. Het is het resultaat van een langdurig proces dat niet noodzakelijk hoeft te ontaarden in een effectieve burn-out. Het doel van deze vorming bestaat erin om poetshulpen inzicht te laten verwerven in deze aandoening teneinde zich preventief te wapenen tegen de psychische en fysieke gevolgen ervan.
In deze 4 -uur durende vorming zal in het bijkomende uur worden ingegaan op wat wordt verstaan onder 'grenzen afbakenen' en leren luisteren naar 'de diepere ik'.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

In deze vorming verwerven de cursisten inzicht in de werking van de elleboog en de pols. Ze leren hoe ze hun elleboog en pols kunnen beschermen en oefenen technieken in.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

In deze basisvorming leren de deelnemers een stappenplan aan waarmee zij op een efficiënte en rustige manier hulp kunnen bieden aan hun cliënt. De hulpverlening spitst zich toe op alles wat met een val te maken heeft. Ze verwerven inzicht in de mogelijke oorzaken van het vallen. Het aanleren van reanimatie behoort niet tot deze opleiding.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

In deze vorming leren de cursisten omgaan met levensbedreigende situaties: het correct benaderen van een noodsituatie met aandacht voor veiligheid voor zichzelf, het slachtoffer en de omstanders. Een juiste inschatting van de situatie en het correct verwittigen van de juiste hulpdiensten komen eveneens aan bod.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

Het starterspakket van 9 u. omvat 3 vormingen: - Bewust schoonmaken (3 u.) - Rugschool: tiltechnieken voor huishoudelijke activiteiten (3 u.) - Klantvriendelijk werken en attitude (3 u.) De nieuwe medewerkers verwerven inzicht in onderhoudsproducten en materialen. Zij leren hoe zij hun rug kunnen sparen bij de uitoefening van hun taak. En zij leren klantgericht te denken en te handelen.

Pagina's