Notatie: 18/01/2019
Naam van de opleider: 
VIAC

Niemand krijgt graag klachten over zijn werk. Toch is de kans zeer reëel dat een poetshulp tijdens zijn/haar loopbaan geconfronteerd zal worden met klachten. Wat voor de ene klant goed is, is niet goed genoeg voor de andere. Klanten zijn mondig en zullen dit ook uiten. Niet altijd een aangenaam gesprek. De poetshulp voelt zich aangevallen en een concrete oplossing wordt er niet gevonden zonder de juiste communicatie en een juiste manier van handelen. Het doel van deze vorming bestaat erin om constructief te leren reageren op klachten en klachten leren zien als opportuniteit om de werking te verbeteren.

Naam van de opleider: 
VIAC

Vroeg of laat worden medewerkers uit de dienstverlening geconfronteerd met een discriminerende uitspraak. Dit kan zijn op vlak van geloof, ras, geslacht, taal, leeftijd, handicap, uiterlijk, ... Soms staan we er niet bij stil dat uitspraken neerbuigend kunnen overkomen bij de poetshulp. Dit kan de relatie tussen de klant en de poetshulp danig verzuren. De poetshulp verliest het respect voor zijn/haar klant en zet zich niet meer voor de volle 100% in. Het doel van deze vorming bestaat erin om poetshulpen aan te leren hoe zij deze situatie kunnen kaderen en hoe gepast te reageren om de functie duurzaam te kunnen blijven uitoefenen.

Naam van de opleider: 
VIAC

Bij de uitoefening van het beroep van poetshulp wordt er ook gecommuniceerd met gebruikers. Feedback geven en krijgen, is daarbij een altijddurend gegeven. Weten hoe gepast en oplossinggericht te reageren, verhoogt bovendien het zelfvertrouwen van de poetshulp. In deze vorming worden de vaardigheden mbt het geven en krijgen van feedback aangescherpt.

Naam van de opleider: 
VIAC

Bij de oefening van het beroep van poetshulp wordt er ook gecommuniceerd met gebruikers. Feedback geven en krijgen, is daarbij een altijddurend gegeven. Weten hoe gepast en oplossinggericht te reageren, verhoogt bovendien het zelfvertrouwen van de poetshulp. In deze vorming worden de vaardigheden mbt het geven en krijgen van feedback aangescherpt.

Naam van de opleider: 
VIAC

Heel wat dienstencheque medewerkers hebben senioren als klant. Deze laatsten worden niet zelden geconfronteerd met rouwsituaties. Het is belangrijk om hierop een professionele kijk te ontwikkelen en niet mee te gaan in het verdriet van de klant.

Naam van de opleider: 
VIAC

Heel wat dienstencheque medewerkers hebben senioren als klant. Deze laatsten worden niet zelden geconfronteerd met rouwsituaties. Het is belangrijk om hierop een professionele kijk te ontwikkelen en niet mee te gaan in het verdriet van de klant.

Naam van de opleider: 
VIAC

Dienstencheque medewerkers zijn bij allerlei klanten een hulp in het huishouden. Ook een gezin waar een partner dementerende is, doet vroeg of laat beroep op hulp, waaronder ook huishoudelijke hulp. Voor de dienstencheque werknemer is dit een aparte situatie. Het gedrag van de dementerende persoon kan als moeilijk worden ervaren. Hoe gaat zij hiermee om ?

Naam van de opleider: 
VIAC

Dienstencheque-medewerkers zijn bij allerlei klanten een hulp in het huishouden. Ook een gezin waar en partner dementerende is, doet vroeg of laat beroep op hulp, waaronder ook huishoudelijke hulp. Voor de dienstencheque werknemer is dit een aparte situatie. Het gedrag van de dementerende persoon kan als moeilijk worden ervaren. Hoe gaat zij hiermee om ?

Naam van de opleider: 
VIAC

Dienstencheque werknemers mogen koken voor hun klanten. Hieronder bevinden zich personen met diabetes. Gezien dit gegeven, is het raadzaam dat zij een zekere basiskennis verwerven met betrekking tot de voeding van deze klanten en ook enige noties verwerven met betrekking tot het ziektebeeld 'diabetes'.

Naam van de opleider: 
VIAC

Dienstencheque werknemers mogen koken voor hun klanten. Hieronder bevinden zich personen met diabetes. Gezien dit gegeven, is het raadzaam dat zij een zekere basiskennis verwerven met betrekking tot de voeding van deze klanten en ook enige noties verwerven met betrekking tot het ziektebeeld 'diabetes'.

Pagina's