Notatie: 22/04/2018
Naam van de opleider: 
VIAC

Bij de uitoefening van het beroep van poetshulp wordt er ook gecommuniceerd met gebruikers. Feedback geven en krijgen, is daarbij een altijddurend gegeven. Weten hoe gepast en oplossinggericht te reageren, verhoogt bovendien het zelfvertrouwen van de poetshulp. In deze vorming worden de vaardigheden mbt het geven en krijgen van feedback aangescherpt.

Naam van de opleider: 
VIAC

Heel wat dienstencheque medewerkers hebben senioren als klant. Deze laatsten worden niet zelden geconfronteerd met rouwsituaties. Het is belangrijk om hierop een professionele kijk te ontwikkelen en niet mee te gaan in het verdriet van de klant.

Naam van de opleider: 
VIAC

Heel wat dienstencheque medewerkers hebben senioren als klant. Deze laatsten worden niet zelden geconfronteerd met rouwsituaties. Het is belangrijk om hierop een professionele kijk te ontwikkelen en niet mee te gaan in het verdriet van de klant.

Naam van de opleider: 
VIAC

Bij de oefening van het beroep van poetshulp wordt er ook gecommuniceerd met gebruikers. Feedback geven en krijgen, is daarbij een altijddurend gegeven. Weten hoe gepast en oplossinggericht te reageren, verhoogt bovendien het zelfvertrouwen van de poetshulp. In deze vorming worden de vaardigheden mbt het geven en krijgen van feedback aangescherpt.

Naam van de opleider: 
VIAC

Dienstencheque medewerkers zijn bij allerlei klanten een hulp in het huishouden. Ook een gezin waar een partner dementerende is, doet vroeg of laat beroep op hulp, waaronder ook huishoudelijke hulp. Voor de dienstencheque werknemer is dit een aparte situatie. Het gedrag van de dementerende persoon kan als moeilijk worden ervaren. Hoe gaat zij hiermee om ?

Naam van de opleider: 
VIAC

Dienstencheque-medewerkers zijn bij allerlei klanten een hulp in het huishouden. Ook een gezin waar en partner dementerende is, doet vroeg of laat beroep op hulp, waaronder ook huishoudelijke hulp. Voor de dienstencheque werknemer is dit een aparte situatie. Het gedrag van de dementerende persoon kan als moeilijk worden ervaren. Hoe gaat zij hiermee om ?

Naam van de opleider: 
VIAC

Dienstencheque werknemers mogen koken voor hun klanten. Hieronder bevinden zich personen met diabetes. Gezien dit gegeven, is het raadzaam dat zij een zekere basiskennis verwerven met betrekking tot de voeding van deze klanten en ook enige noties verwerven met betrekking tot het ziektebeeld 'diabetes'.

Naam van de opleider: 
VIAC

Dienstencheque werknemers mogen koken voor hun klanten. Hieronder bevinden zich personen met diabetes. Gezien dit gegeven, is het raadzaam dat zij een zekere basiskennis verwerven met betrekking tot de voeding van deze klanten en ook enige noties verwerven met betrekking tot het ziektebeeld 'diabetes'.

Naam van de opleider: 
VIAC

Op de werkplek van de dienstencheque medewerker is het niet altijd peins en vree. Sommige klanten reageren op een agressieve wijze.
Het doel van deze vorming bestaat erin om agressief gedrag bespreekbaar te maken, zodat ook de eigen reactie op agressie herkenbaar en beroepsmatig hanteerbaar wordt. De dienstencheque poetshulpen kennen de achterliggende motieven van agressief gedrag en leren om op een gepaste manier te reageren.

Naam van de opleider: 
VIAC

Op de werkplek van de dienstencheque-werknemer is het niet altijd peins en vree. Sommige klanten reageren op een agressieve wijze.
Het doel van deze vorming bestaat erin om agressief gedrag bespreekbaar te maken, zodat ook de eigen reactie op agressie herkenbaar én beroepsmatig hanteelbaar wordt. De dienstencheque poetshulpen kennen de achterliggende motieven van agressief gedrag en leren om op een gepaste manier te reageren.

Pagina's