Notatie: 14/12/2018
Naam van de opleider: 
Vzw VOKANS

De basisregels van het huishoudelijk strijken worden aangeleerd via een praktijkopdracht. Deelnemers leren onderhoudsetiketten lezen, de was sorteren en kledingstukken strijken, de apparatuur gebruiken en opbergen.

Naam van de opleider: 
Vzw VOKANS

In het takenpakket van de DCO-huishoudhulp zitten verscheidene taken, waaronder ook strijken. Deze opleiding leert de huishoudhulpen om op een efficiënte, correcte en ergonomische manier verschillende textielstukken te strijken.

Naam van de opleider: 
Vzw VOKANS

Aanleren/verfijnen van technische strijkvaardigheden door middel van informatie, methodieken en instrumenten. Rugschool en leren om ergonomisch te werken om letsels en ziekteverzuim te voorkomen bij huishoudhulpen.

Naam van de opleider: 
Vzw VOKANS

De huishoudhulpen tewerkgesteld bij een dienstenchequebedrijf hebben een divers klantenbestand. Deze verscheidenheid aan klanten vraagt om een bewuste, efficiënte en klantgerichte aanpak van de DCO-medewerker. In deze opleiding leert de huishoudhulp hoe zij/hij communiceert naar de klant en naar de werkgever.

Naam van de opleider: 
Vzw VOKANS

De opleiding klantgerichte communicatie en omgaan met feedback werd ontwikkeld voor een specifieke klant. De huishoudhulpen tewerkgesteld bij een dienstenchequebedrijf hebben een divers klantenbestand. Deze verscheidenheid aan klanten vraagt om een bewuste, efficiënte en klantgerichte aanpak van de DCO-medewerker. In deze opleiding leert de beginnende DCO-huishoudhulp welke competenties er van haar/hem verwacht worden en gaan we dieper in op twee bepaalde competenties, nl. klantgericht communiceren en het correct geven/ontvangen van feedback.

Naam van de opleider: 
Vzw VOKANS

De opleiding poetstechnieken voor gevorderden is een opleiding voor poetshulpen die reeds ervaring hebben opgebouwd maar bijsturing nodig hebben in functie van plannen en organiseren, poetstechnieken, poetsproducten en ecologisch gebruik van poetsproducten.
Vragen waar ze een antwoord op krijgen : Waarom kom ik (soms) niet toe met mijn tijd ?
Waarom krijg ik mijn werk niet georganiseerd ? Welke technieken ken ik ? Welke technieken moet ik nog oefenen ? Welke producten gebruik ik juist en welke moet ik anders gebruiken ? Welke ecologische alternatieve producten kan ik gebruiken ?
We vertrekken vanuit hun aanwezige kennis en werken met praktijkopdrachten waarin alle aspecten aan bod komen. Ter afronding is er ruimte voorzien om een persoonlijk actieplan op te maken. Elke deelnemer denkt voor zichzelf na welke tips hij/zij zal meenemen en kunnen gebruiken op de werkvloer en waar hij/zij nog eventueel bijsturing nodig heeft.

Naam van de opleider: 
Vzw VOKANS

In deze opleiding leren de dienstenchequemedewerkers hoe ze moeten omgaan met vertrouwelijke informatie van de klanten waar ze gaan poetsen. Aan de hand van de deontologie van het DCO worden concrete afspraken meegegeven. Ze leren het verschil tussen beroepsgeheim, gedeeld beroepsgeheim en meldingsplicht. Ze weten wat dit specifiek voor hun functie inhoudt. Ook komt het belang van vertrouwen tussen klant en medewerker aan bod betreffende waardevolle voorwerpen en geldzaken. Deelnemers reflecteren tot slot over hun eigen beroepshouding aan de hand van cases en praktijkvoorbeelden.

Naam van de opleider: 
Vzw VOKANS

In deze opleiding leren de dienstenchequemedewerkers hoe ze moeten omgaan met mensen in specifieke zorgsituaties - voornamelijk oudere mensen. Deze oudere mensen zijn vaak niet meer in staat om te poetsen en doen beroep op een huishoudhulp. Ze maken kennis met specifieke 'kwalen' van het ouder worden, met specifieke noden van zorgbehoevenden en zieke ouderen en ze leren hoe hiermee om te gaan bij hun klanten door het gebruik van de geschikte communicatietechnieken. Daarnaast leren ze ook meer over mantelzorg en hoe om te gaan met mantelzorgers.

Naam van de opleider: 
Vzw VOKANS

Poetshulpen in een dienstencheque-onderneming komen terecht in verschillende ongekende thuissituaties van klanten waardoor de werkomstandigheden niet totaal beheersbaar zijn. Het werken in een steeds wisselende omgeving met telkens ander werkmateriaal, houdt risico's in. In deze opleiding komen alle aspecten van arbeidsveiligheid voor poetshulpen aan bod. Arbeidsveiligheid houdt in dat je veilig werkt met de juiste producten en het juiste materiaal in een veilige omgeving. Zowel oorzaken, preventie en omgang met kleine ongevallen komen aan bod.

Naam van de opleider: 
Vzw VOKANS

In deze opleiding maken de medewerkers kennis met de verschillende aspecten van gezonde voeding en koken. Huishoudhulpen worden soms ook gevraagd om te koken, naast hun poetstaken. Tijdens deze opleiding krijgen de deelnemers hiervoor de basisprincipes- en technieken mee om voor hun klanten een gezonde maaltijd te kunnen klaarmaken. In deze opleiding wordt geoefend aan de hand van het maken van twee verschillende soepen.

Pagina's