Notatie: 21/02/2018
Naam van de opleider: 
Van Oycke, Leen

Basispakket starters : bestaande uit drie modules essentieel voor een beginnende werknemers dienstencheques.
- Communicatie met klanten
- Kennis van poetsproducten en -technieken
- Persoonlijke kwaliteiten & valkuilen.
Aanvullende modules : zowel voor starters als meer ervaren medewerkers.

Naam van de opleider: 
AAXE-A.M.

De werknemer, zelfs met ervaring, moet een maximum aan kuistechnieken kennen om des te efficiënter te kunnen optreden bij de eindgebruiker.
Onze werknemers komen in appartementen en huizen die zij moeten 'ontdekken' en reinigen. De klant, vaak aanwezig, moet zich kunnen geruststellen wanneer hij/zij de poetshulp aan het werk ziet.

Naam van de opleider: 
MENTOR VZW - CENTRUM VOOR OPLEIDING, BEGELEIDING EN ORIENTERING VAN KANSENGROEPEN

Huishoudhulpen krijgen vaak al de nodige technische vorming. Dat is echter niet voldoende. Huishoudhulpen komen in heel diverse situaties bij heel diverse klanten. Denk maar aan de vele oudere klanten met hun specifieke gewoonten en leefwereld. klant en/of inwonend familielid. Een met een beperking door ouderdom, ziekte, die slechthorend/slechtziend is, die vaak valt, een psychische problematiek heeft, tekenen van dementie vertoont, een klant in armoede, ... Via de opleiding staan we stil bij de leefwereld van diverse klanten en wordt besproken hoe je best reageert, wat en hoe je iets duidelijk maakt, wat je beter wel en niet doet.

Naam van de opleider: 
Vormingscentra Agora

Efficiënt en goed communiceren met klanten/collega's is essentieel. Het creëert duidelijkheid en voorkomt misverstanden, het zorgt voor een goede samenwerking, afspraken worden nagekomen. Kortom beide partijen weten wat ze van elkaar mogen verwachten.
Communicatie gaat verder dan enkel het verbale. Veel klanten zijn niet aanwezig wanneer de dienstenchequemedewerker aan het werk is. In dit geval is het belangrijk dat de medewerker zich schriftelijk goed kan uitdrukken. Dit geldt ook voor de medewerkers die belangrijke informatie moeten overbrengen naar een andere zorgverlener van de klant.
-Wat schrijft ik op en hoe schrijf ik het op ?
-Op welke manier meld ik dat ik iets niet heb kunnen doen ?
- Hoe gebruik ik het sommunicatieschrift tussen mij en een zorgverlener ?
- Hoe formuleer ik een boodschap als de klant/familie mee kan lezen ?
-Waar moet ik op letten wat betreft het beroepsgeheim ?
Op bovenstaande vragen en meer geven we een antwoord in de opleiding 'Schriftelijke communicatie i.f.v. een goede dienstverlening'.

Naam van de opleider: 
Vormingscentra Agora

De dienstenchequemedewerkers die na het volgen van de opleiding assertiviteit nog behoefte hebben aan meer diepgang rond dit thema kunnen nu de verdiepingsmodule assertiviteit volgen !
Tijdens de opleiding assertiviteit werd er vooral gefocust op het wat en hoe. In de verdiepingsmodule gaan we dieper in op het waarom : Waarom ben je soms assertief ? Wie/wat houdt je tegen ? Waarom zou je juist wel assertief gedrag stellen ? ... Het waarom zorgt er niet alleen voor dat de deelnemers zich bewust worden van de eigen belemmeringen maar het zorgt er ook voor dat ze meer inzicht krijgen in het belang van assertiviteit. Vervolgens gaan de deelnemers op zoek naar een voor hun passende manier van assertief reageren en oefenen ze hier op d.m.v. een aantal concrete situaties.

Naam van de opleider: 
Vormingscentra Agora

De opleiding 'Omgaan met discriminatie' is voor alle dienstenchequemedewerkers die tijdens de uitvoering van hun job te maken krijgen met discriminerende uitspraken van bijvoorbeeld klanten, collega's, ... en niet goed weten hoe ermee om te gaan.
In de opleiding ervaren de deelnemers d.m.v. concrete toepassingen dat de realiteit op verschillende manieren kan worden waargenomen. Ze vergelijken hun eigen referentiekader met die van anderen en worden zich zo bewust van de diversiteit in onze samenleving. Door verschillende methodieken en praktische oefeningen leren die deelnemers de individuele verschillen beter te begrijpen en te respecteren en leren ze hoe ze op een constructieve manier om kunnen gaan met discriminatie.

Naam van de opleider: 
Vzw VOKANS

De opleiding is gericht naar poetshulpen van dienstenchequeondernemingen die kennis wensen in het reinigen van ramen en het reinigen van sanitair. De dienstencheque-werknemer zal bij het schoonmaken van een woonst regelmatig de vraag krijgen om de ramen te lappen en het sanitair te reinigen. De opleiding wil aan deze vraag tegemoet komen met uitleg, demonstratie en een inoefenmoment. Er wordt tijd voorzien om veelvuldig in te oefenen zodat de poetshulpen concrete tips krijgen, feedback op het moment zelf over hun technieken en met een sterke know-how over dit onderwerp de opleiding verlaten. Na deze opleiding zal de dienstencheque-werknemer de opgedane kennis in elke woonst kunnen gebruiken.

Naam van de opleider: 
TOP GUN ACADEMY

In de opleiding leren de deelnemers efficiënt poetsen met meer gezonde poetsproducten dan de reguliere producten. De deelnemers leren het juiste ecologische schoonmaakmiddel kiezen en leren dit op en efficiëntere manier te gebruiken tijdens het huishoudelijk schoonmaken. Alle producten met de mogelijke toepassingen worden ter plaatse gedemonstreerd.
Daarbovenop wordt de nadruk ook nog gelegd op ergonomisch poetsen. Het verband met de uitgeoefende functie is het veilig, ergonomisch en gezond werken; zo kunnen heel wat ongevallen en gezondheidsproblemen voorkomen worden.

Naam van de opleider: 
Vzw VOKANS

De opleiding huishoudhulp deluxe is een opleiding voor gevorderde poetshulpen die reeds ervaring hebben opgebouwd maar tips en tricks krijgen in functie van onderhoud van materiaal en apparaten, prodcutkennis, textiel,... met als uiteindelijk doel dat tikkeltje meer te kunnen bieden als poetshulp. Er wordt kennis gemaakt met verschillende materialen en apparaten en hun specifieke reinigingsmethode. Er wordt ook een ervaringsuitwisseling voorzien rond nieuwe werkmaterialen en nieuwe huishoudtoestellen.
We verstrekken vanuit hun aanwezige kennis en werken met concrete tips & tricks zodat de poetshulpen meteen met de opgedane kennis aan de slag kunnen. Ter afronding denkt elke deelnemer voor zichzelf na welke tips hij/zij zal meenemen en kunnen gebruiken op de werkvloer en waar hij/zij nog eventueel bijsturing nodig heeft.

Naam van de opleider: 
ATTENTIA

Deze opleiding zoomt in op assertiviteit, 'nee' durven zeggen en respect, krijgen én verdienen. Zaken die de veiligheid en het goed gevoel van de huishoudhulp kunnen verbeteren : Wat als de klant vraagt om iets te doen wat je niet mag, kan of wil ? Durf je nee te zeggen tegen de klant ? Is 'ja' zeggen een gewoonte geworden en verwachten mensen daardoor altijd een 'ja' ?
Op het juiste moment op een gepaste manier een 'nee' durven zeggen kan jou een feel good boost geven. Tijdens deze opleiding leer je op een zelfzekere en positieve manier je klanten te laten weten wat mag én niet mag ? Hoe maak ik mijn klant duidelijk waar de grenzen liggen ?
Hoe kan je zorgen voor een goed gevoel bij jezelf én bij de klant ? Wat kan je op fysiek vlak doen zodat je je sterker in je schoenen voelt staan ? Welke kant-en-klare assertieve antwoorden kan je gebruiken in moeilijke situaties ?
Tijdens deze opleiding krijg je heel concrete tips waarmee je zowel op het werk als thuis mee aan de slag kan !

Pagina's