Notatie: 21/02/2019
Naam van de opleider: 
LIANTIS EXTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING

Uitleg hoe fysieke belasting ontstaat en hoe ze beperkt kan worden, er worden oefeningen aangeleerd en er wordt nagegaan hoe dit in de praktijk vertaald kan worden.

Halve dag - 4u.

Naam van de opleider: 
LIANTIS EXTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING

Dit is een opfrissing voor werknemers die eerder een basisopleiding EHBO hebben gevolgd.
Hierbij wordt de kennis die verworven is tijdens de basisopleiding terug opgefrist.

Dit is een opleiding voor werknemers die aangesteld zijn als hulpverlener. De hulpverlener leert hierbij te reageren in een noodsituatie en de externe hulpdiensten te contacteren.
Hij/zij leert levensbedreigende, dringende en minder dringende situatie te herkennen en te weten hoe hierop te reageren. Ook worden technieken van wondzorg en verbandleer aangeleerd.
Halve dag (4u).

Naam van de opleider: 
LIANTIS EXTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING

Basisopleiding EHBO met praktische oefeningen, ondersteund door didactisch materiaal en praktijkboek; examen inbegrepen.
Dit is een opleiding voor werknemers die aangesteld zijn als hulpverlener. De hulpverlener leert hierbij te reageren in een noodsituatie en de externe hulpdiensten te contacteren.
Hij/zij leert levensbedreigende, dringende en minder dringende situatie te herkennen en te weten hoe hierop te reageren. Ook worden technieken van wondzorg en verbandleer aangeleerd.
2 daagse opleiding (16u).

Naam van de opleider: 
LIANTIS EXTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING

Gezondheidsgevaren van de gebruikte chemica; preventiemaatregelen; ervaringen uit de praktijk met deze chemica; specifiek voor een dienstencheque bedrijf.
Hiermee kan de werknemer/werkneemster op een veilige manier met chemische producten omgaan en de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen dagen, en weet men welk mogelijk risico een product al dan niet met zich meebrengt.

Halve dag - 4 u.

Naam van de opleider: 
Randstad Belgium

Le stress c'est quoi ? Quels sont les niveaux de stress ? Comment gérer son stress efficacement sur le plan mental, émotionnel et physique

Naam van de opleider: 
Randstad Belgium

Quelles sont les attitudes attendues par le particulier ? La déontologie, l'image de soi, les stéréotypes et les préjugés.

Naam van de opleider: 
Randstad Belgium

Par une meilleure connaissance de soi (et des autres), le participant acquiert une plus grande tolérance face aux différences et augmente sa confiance en lui et son estime de soi

Naam van de opleider: 
Randstad Belgium

Quelles sont les clés d'une communication efficace ? quelles sont les succès et les difficultés rencontrées ? Le verbal (y compris lorsque ce n'est pas ma langue maternelle, mots clés). Le non verbal (à quoi être attentif). La communication assertive ou comment le dire.

Naam van de opleider: 
Randstad Belgium

Ou trouver ses sources de motivation ? Quel est la valeur travail ? Quel est son but ?

Naam van de opleider: 
Randstad Belgium

Comment réagir éfficacement dans des situations difficiles ou inconfortables ? Comment formuler une demande ? Comment exprimer un refus ?

Pagina's