Notatie: 21/11/2017
Naam van de opleider: 
ABC ERGONOMICS

La formation consiste à montrer que chacun est capable de changer son comportement après avoir bien compris les principes de bases de manutention et des techiques de gestes et postures. Nous partons des capacités des gens et nous leurs montrons comment il est possible de faire sans se faire mal au dos ! Nous insistons aussi énormement sur la répétion des bons gestes avec le lien de la vie privée. Un dernier volet abordera les exercices d'étirements pour relâcher les tensions de la colonne .

Naam van de opleider: 
B2B Services Comm V

Toegepaste EHBO is een allesomvattende en zeer praktijkgerichte EHBO-opleiding. Dienstencheque-werknemers kunnen met een medisch noodgeval geconfronteerd worden op hun werkplek. Dat medisch noodgeval kan zich vooroden bij de klant, maar de werknemer kan zich ook verwonden tijdens het uitoefenen van zijn/haar taak. Deze training leert hen levensreddende handelingen, de hulpdiensten op een goede manier contacteren en opvangen, EHBO-handelingen bij de meest voorkomende ongevallen/plotse ziektebeelden.

Naam van de opleider: 
B2B Services Comm V

Rugklachten vormen het meest voorkomende arbeidsgebonden gezondheidsprobleem in Europa. Gezien de aard van het werk (poetsen, huishoudelijke taken, ...)lopen dienstenchequesmedewerkers een verhoogd risico op rugklachten. Deze training leert hen technieken om rugklachten te voorkomen, geeft de deelnemers tips rond aan en af te bevelen bewegingsvormen en leert hen eenvoudige oefeningen aan om rugpijn te verzachten.

Naam van de opleider: 
B2B Services Comm V

Omgaan met noodsituaties is een allesomvattende en zeer praktijkgerichte opleiding. Dienstencheque-werknemers moeten zich beroepshalve verplaatsen, komen dagelijks in contact met verschillende mensen en op verschillende plaatsen. Spijts alle preventieve maatregelen bestaat de kans dat de medewerker met een noodgeval geconfronteerd wordt. Deze opleiding leert de dienstencheque-werknemer omgaan met verkeersongevallen, medische noodgevallen, brand, agressie en criminaliteit.

Naam van de opleider: 
TOP GUN ACADEMY

In deze opleiding leren de deelnemers efficiënt poetsen met meer gezondere poetsproducten dan de reguliere producten. De deelnemers leren het juiste ecologische schoonmaakmiddel kiezen en leren dit op een efficiënte manier te gebruiken tijdens het huishoudelijk schoonmaken. Alle producten met de mogelijke toepassingen worden ter plaatse gedemonstreerd.
Daarbovenop wordt de nadruk ook nog gelegd op ergonomisch poetsen. Het verband met de uitgeoefende functie is het veilig, ergonomisch en gezond werken : zo kunnen heel wat ongevallen en gezondheidsproblemen voorkomen worden.

Naam van de opleider: 
VIAC

Bij de uitoefening van het beroep van poetshulp wordt er ook gecommuniceerd met gebruikers. Feedback geven en krijgen, is daarbij een altijddurend gegeven. Weten hoe gepast en oplossinggericht te reageren, verhoogt bovendien het zelfvertrouwen van de poetshulp. In deze vorming worden de vaardigheden mbt het geven en krijgen van feedback aangescherpt.

Naam van de opleider: 
XL Training

Dienstenchequebedrijven krijgen steeds vaker de vraag om te poetsen bij zorgbehoevenden personen. Zorgbehoevende personen hebben helaas specifieke problemen waar de dienstenchequemedewerkers niet altijd mee om weten te gaan.
De opleiding "Omgaan met zorgbehoevenden" is er op gericht inzicht te krijgen in deze specifieke problemen en hoe hiermee om te gaan.
Door inzicht te krijgen weet je hoe bepaalde reacties kunnen ontstaan en hoe hierop te reageren.
Daarnaast leren wij dienstenchequemedewerkers hoe zich te wapenen tegen bepaalde soorten van agressie en/ongewenst bedrag.

Naam van de opleider: 
VIAC

Bij de oefening van het beroep van poetshulp wordt er ook gecommuniceerd met gebruikers. Feedback geven en krijgen, is daarbij een altijddurend gegeven. Weten hoe gepast en oplossinggericht te reageren, verhoogt bovendien het zelfvertrouwen van de poetshulp. In deze vorming worden de vaardigheden mbt het geven en krijgen van feedback aangescherpt.

Naam van de opleider: 
Job & Co

Job- en taalcoaching zorgt voor een optimale inwerking van een dienstenchequemedewerker. De klemtoon ligt op het ontwikkelen van attitudes en vaardigheden die de medewerker nodig heeft in een job waarbij een correcte werkhouding, zelfstandig werken, kunnen organiseren en efficiënt werken, communiceren, klantgericht werken essentieel zijn.
Taalcoaching is bedoeld om laagtaalvaardige en anderstalige werknemers extra te ondersteunen in het gebruik van het Nederlands, zodat de communicatie met de klanten over alle aspecten van de job, efficiënt en vlotter wordt (o.a. vakjargon, begrijpen van de vraag van de klant,...)
Een job- en taalcoachingssessie op het terrein heeft plaats bij de klant thuis. De meerwaarde ligt voor de hand : de inhoud sluit nauw aan bij de specifieke context waarin medewerker aan de slag is, kennis en vaardigheden kunnen onmiddellijk in de praktijk geprobeerd worden. De inhoud is op maat van de noden van de werknemer.

Er wordt gewerkt met het materiaal van het dienstenbedrijf en/of van de klant, aangevuld met tools die Compaan / Job& Co ter beschikking stelt.

Naam van de opleider: 
Job & Co

Job- en taalcoaching zorgt voor een optimale inwerking van een dienstenchequemedewerker. De klemtoon ligt op het ontwikkelen van attitudes en vaardigheden die de medewerker nodig heeft in een job waarbij een correcte werkhouding, zelfstandig werken, kunnen organiseren en efficiënt werken, communiceren, klantgericht werken essentieel zijn. Zowel de werknemer als de werkgever zijn actief betrokken partij. In opeenvolgende sessie worden de vorderingen opgevolgd, bijgestuurd.
Het persoonlijk actieplan is de leidraad.

Er wordt gewerkt met het materiaal van het dienstenchequebedrijf, eventueel van een of meerdere klanten, aangevuld met tools die Compaan/Job & Co ter beschikking stelt.

Pagina's