Notatie: 21/06/2018
Naam van de opleider: 
GROEP INTRO VZW

In deze opleiding verwerven de deelnemers een basiskennis Nederlands die ze nodig hebben voor hun job als huishoudhulp. Ze leren op een gepaste manier communiceren met hun werkgever en hun klant. De nodige woordenschat in verband met schoonmaakacties, -materialen, -producten komt aan bod. Dit helpt hen om de vragen en opdrachten die ze krijgen van hun werkgever en van hun klant te begrijpen en te beantwoorden.

Naam van de opleider: 
VIAC

Niemand krijgt graag klachten over zijn werk. Toch is de kans zeer reëel dat een poetshulp tijdens zijn/haar loopbaan geconfronteerd zal worden met klachten. Wat voor de ene klant goed is, is niet goed genoeg voor de andere. Klanten zijn mondig en zullen dit ook uiten. Niet altijd een aangenaam gesprek. De poetshulp voelt zich aangevallen en een concrete oplossing wordt er niet gevonden zonder de juiste communicatie en een juiste manier van handelen. Het doel van deze vorming bestaat erin om constructief te leren reageren op klachten en klachten leren zien als opportuniteit om de werking te verbeteren.

Naam van de opleider: 
Solidariteit voor het Gezin

Een (onge)val is snel gebeurd. De bedoeling van deze opleiding is om de deelnemers preventief te leren werken rond vallen in hun werksituatie. Allereerst wordt het belang van valpreventie gekaderd en de gevolgen van vallen en struikelen behandeld. Aansluitend worden mogelijke valrisicofactoren gekoppeld aan specifieke werksituaties met aandacht voor de omgevings- en persoonlijke factoren die door de deelnemers zelf kunnen worden aangepakt (ter preventie). Deze worden d.m.v. interactieve oefeningen ingestudeerd waardoor het risico op vallen en arbeidsongevallen tijdens de uitoefening van hun werk daalt.

Naam van de opleider: 
Simoen, Dries

De poetshulp ondervindt in haar job stress, spanning die het lichaam belast. Zij moet het hoofd kunnen bieden aan de verwachtingen van de klant, en mag hierbij haar zelfvertrouwen niet verliezen. Er zijn fundamentele waarden die de poetshulp moet kunnen beleven. Er zijn ook de regels inzake deontologie en discretie. Een goede communicatie, is essentieel bij de samenwerking met de klant. Cases, en oefeningen maken de opleiding boeiend. In een notendop de inhoud : taakgerichte verwachtingen - werkstress - waardenbeleving - communicatie - het welzijn van de huishoudhulp.

Naam van de opleider: 
VIAC

Vroeg of laat worden medewerkers uit de dienstverlening geconfronteerd met een discriminerende uitspraak. Dit kan zijn op vlak van geloof, ras, geslacht, taal, leeftijd, handicap, uiterlijk, ... Soms staan we er niet bij stil dat uitspraken neerbuigend kunnen overkomen bij de poetshulp. Dit kan de relatie tussen de klant en de poetshulp danig verzuren. De poetshulp verliest het respect voor zijn/haar klant en zet zich niet meer voor de volle 100% in. Het doel van deze vorming bestaat erin om poetshulpen aan te leren hoe zij deze situatie kunnen kaderen en hoe gepast te reageren om de functie duurzaam te kunnen blijven uitoefenen.

Naam van de opleider: 
Integraal Coaching

Werken in de schoonmaaksector is fysiek belastend: goed voor de conditie, maar bepaalde spieren en gewrichten krijgen het extra te verduren. Als je bepaalde bewegingen niet met zorg uitvoert is de kans op blessures en overbelasting reëel.
Integraal coaching brengt kennis bij van ergonomie en geeft eenieder een gepersonaliseerd bewegingsplan mee. Wij besteden de nodige aandacht aan gezond bewegen en het versterken van de kernstabiliteit van de spieren en gewrichten die het extra te verduren hebben tijdens het poetsen.

Doelstellingen:
- Weten hoe een voorwerp op te tillen, te trekken en te duwen
- Kennis van correcte poetshoudingen
- Tips voor het ontlasten van de rug
- Tips voor het ontlasten van de polsen (o.a. wringtechniek)
- Spierversterkende oefeningen voor schouders, polsen, rug, knieën, buik en ellebogen
- Ontspanningsoefeningen

Naam van de opleider: 
Integraal Coaching

Tijdens deze eerste workshop wordt uitgebreid kennisgemaakt met de deelnemers. Deelnemers geven een eerste indruk van elkaar. Er wordt stilgestaan bij het gegeven dat we wel eens fout kunnen zijn met onze eerste indruk, ook bij onze eerste indruk van onze toekomstige klanten. Een vertrouwensrelatie opbouwen kost tijd en een aantal inspanningen op vlak van communicatie.
Ook wordt er stilgestaan bij de drijfveren van werken en de voordelen van een job als poetshulp.
Nadien wordt verder ingezoomd op communicatie. Een cruciaal punt in elke (werk)relatie waar het vaak fout loopt.
Verbaal: wat zeg ik tijdens een kennismakingsgesprek? Hoe maak ik zaken bespreekbaar? Hoe ga ik met ontevreden klanten om? Hoe bespreek ik zaken met mijn leidinggevende?
Non-verbaal: kennis van jouw eigen lichaamstaal en lichaamstaal van anderen vergroot de kans op een goede werkrelatie.

Doelstellingen:
- Inzicht in eerste indrukken
- Inzicht in de eigen drijfveren om te werken als poetshulp
- Kennis van communicatie en vaak voorkomende communicatiefouten
- Kennis van lichaamstaal
- Meer inzicht in: hoe kom ik over?
- Verloop van een kennismakingsgesprek
- Route naar de klant opzoeken
- Basisregels van feedback geven en ontvangen en assertiviteit
- Het belang inzien van het stellen van grenzen
- Omgaan met seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag
- Omgaan met kritiek
- Moeilijke boodschappen bespreekbaar maken

Naam van de opleider: 
Integraal Coaching

Heel wat middeltjes die onze grootouders gebruikten, komen de laatste jaren weer meer op de voorgrond. Deze middeltjes zijn niet enkel goedkoper, maar ook beter voor het milieu en de eigen gezondheid. In deze workshop komen een aantal effectieve middelen aan bod, maar wordt er bovendien kritisch gekeken naar de verschillende huis-, tuin- en keukenmiddeltjes. Zowel de gevaren, de voor- en de nadelen worden besproken. De deelnemers hebben de kans om deze middeltjes uit te testen.

Er zijn heel wat verschillende soorten middelen, producten en systemen op de markt om ramen te wassen. In deze workshop komen de verschillende mogelijkheden om ramen te wassen aan bod en kunnen de deelnemers ervaringen uitwisselen.

Doelstellingen:
- Kennis van PH waarden en zelf meten van (natuurlijke) producten
- Gebruiksmogelijkheden van natuurlijke middelen
- Zelf producten maken op basis van (baking) soda, azijn en citroen
- Uittesten van huis-, tuin- en keukenmiddeltjes
- Ramen poetsen in de praktijk

Naam van de opleider: 
Integraal Coaching

Ook de dagdagelijkse was en strijk verzorgen behoort tot het takenpakket van een poetshulp. In deze workshop geven wij een basiskennis mee van pictogrammen, soorten textiel, manieren om vlekken te verwijderen en strijk- en plooitechnieken.

Doelstellingen:
- Kennis van pictogrammen voor wassen
- Was leren sorteren
- Bepalen hoe vuil je was is
- Kennis van delicate was
- Vlekken verwijderen
- Drogen van kledij
- Onderhoud wasmachine en strijkijzer
- Milieuvriendelijk en energiezuinig wassen
- Kennis van strijksymbolen en strijk- en plooitechnieken

Na deze workshop worden de strijk- en plooitechnieken in praktijk geoefend.

Naam van de opleider: 
Integraal Coaching

Wat is een PH-waarde? Wanneer gebruik ik een ontvetter of een ontkalker? Met welke ruimte begin ik? Hoe pak ik dit aan? Hoe lees ik een etiket? Hoe vermijd ik gevaarlijke situaties? Wat mag je als poetshulp en wat niet?

Doelstellingen:
- Poetsen naar de en behoeften van de klant en deontologie
- Kennis van PH-waarden: ontvetters en ontkalkers
- Kennis van PH-gevoeligheid van een aantal materialen
- Pictogrammen kunnen lezen en interpreteren
- Dosering van een product en milieubewust poetsen
- Kennis en behandeling van gevoelige materialen
- Het belang van hygiëne
- Vermijden van en inzicht in gevaarlijke situaties
- Huis-, tuin- en keukenmiddeltjes en hun toepassingen
- Zich kunnen organiseren
- Kennis van wat mag en niet mag als poetshulp

Pagina's