Sociaal interventiefonds

Het Sociaal interventiefonds wordt beheerd door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). Je kan het Sociaal interventiefonds bereiken op:

VDAB, Sociale Interventie
Keizerslaan 11
1000 Brussel

Telefoon: 02 506 17 85
Mail: sociale_interventie@vdab.be

Algemene info: www.vdab.be/hraanbod/advies.shtml
Formulieren: www.partners.vdab.be/tewerkstellingscel/index.shtml