Rechtsgrond

Er zijn twee “stam” koninklijke besluiten voor de regionale toetsing: het koninklijk besluit van 3 mei 2007 en het koninklijk besluit van 9 maart 2006. Deze werden gewijzigd door het koninklijk besluit tot wijziging van diverse Koninklijke besluiten genomen in het kader van de herstructurering van bedrijven van 22 april 2009 (publicatie op 30 april in het BS). Dit koninklijk besluit maakte de regionale toetsing verplicht voor alle bedrijven met meer dan 20 werknemers die een collectief ontslag aankondigden vanaf 7 april 2009.

Klik hier (pdf / 0.08 MB) om een overzicht te krijgen van de geldende wetgeving.