Procedure

Het departement WSE beoordeelt het activerend gehalte van het begeleidingsplan aan de hand van het toetsingskader. Er wordt een voorstel tot beslissing aan de regionale minister voorgelegd. Op basis van dit voorstel beoordeelt de regionale minister het begeleidingsplan. Het attest regionale toetsing bevat de beslissing van de regionale minister (al of niet goedgekeurd). Dit attest wordt per mail en per aangetekend schrijven overgemaakt aan het bedrijf.

Concreet

Stap 1: Het bedrijf stelt de aanvraag regionale toetsing samen. Een aanvraag bevat volgende documenten:

  1. een fiche met een aantal bedrijfsgegevens. (xls / 0.11 MB)
    Deze fiche moet in excel-formaat gemaild worden naar regionaletoetsing@vlaanderen.be
  2. de ondertekende outplacementovereenkomst van een erkend outplacementkantoor
  3. de samenwerkingsovereenkomst inzake de tewerkstellingscel
  4. de ondertekende CAO met het sociaal begeleidingsplan voor arbeiders en bedienden en de datum van de ondernemingsraad waarop de CAO's werden goedgekeurd (indien van toepassing)
  5. de CAO Stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) (indien van toepassing)
  6. goedkeuring van VDAB indien het bedrijf met Sociaal Interventiefonds werkt.

Stap 2: De aanvrager stuurt de aanvraag regionale toetsing met bijhorend dossier aangetekend per post naar:

Departement Werk en Sociale Economie
Regionale toetsing (17e verdieping)
Koning Albert II laan 35 bus 20
1030 Brussel

Tel.: 02/553 09 39 of 02/553 10 83 - E-mail: regionaletoetsing@vlaanderen.be

Stap 3: De aanvrager mailt de volledige aanvraag regionale toetsing naar regionaletoetsing@vlaanderen.be. Om de aanvraag te kunnen behandelen is het noodzakelijk om de fiche met de bedrijfsgegevens in excel-formaat te mailen.

Tip: indien het bewijs (scan/foto) van de aangetekende zending toegevoegd wordt in de mail, kan de aanvraag sneller in behandeling genomen worden.

Stap 4: De regionale minister van Werk maakt binnen de 14 kalenderdagen zijn beslissing over aan het bedrijf. Dit gebeurt per mail en per aangetekende zending. De 14 kalenderdagen starten vanaf de postdatum van de aangetekende aanvraag tot regionale toetsing door het bedrijf.

Stap 5: Het bedrijf bezorgt het attest met de beslissing van de regionale minister vervolgens aan de federale minister van Werk op het volgende adres:

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen

T.a.v. An Kemps
Attaché
Adviescommissie
Directie van de begeleiding van de ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering
Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg
Ernest Blérotstraat 1
1070 Brussel

Tel. 02/233.41.34
Fax. 02/233.40.77
coa@werk.belgie.be