Regionale toetsing van het outplacementaanbod

 

Situering

Het outplacementaanbod is maximaal gericht op de (her)tewerkstelling van de ontslagen werknemers. Het pakket met maatregelen om hen aan een nieuwe job te helpen is het belangrijkste luik in dit begeleidingsplan. Het betreft het oprichten van een tewerkstellingscel, het outplacementaanbod en de inspanningen rond opleiding en herplaatsing.

Het generatiepact bepaalt dat ondernemingen met een collectief ontslag waarbij verlaging van de brugpensioenleeftijd wordt gevraagd, verplicht zijn om het sociaal begeleidingsplan voor advies voor te leggen aan de Regionale minister van Werk. Deze beoordeelt de begeleidende maatregelen op hun activerend karakter. Het federale KB van 22 april 2009 bepaalt dat de regionale toetsing verplicht werd voor alle bedrijven met een collectief ontslag met meer dan 20 werknemers, dat aangekondigd werd vanaf 7 april 2009.

Voor het activerend gehalte van het outplacementaanbod zijn de federale normen van toepassing. Het minimaal aantal uren outplacement bedraagt 30 uren gedurende 3 maand voor -45 jarigen en 60 uren gedurende 6 maand voor +45-jarigen. De kwaliteit van het outplacementaanbod wordt geregeld in CAO 82 en CAO 51. De kwaliteitsvoorwaarden worden verder geconcretiseerd in het toetsingskader van de regionale toetsing.