Een troef voor werknemers en werkzoekenden

Het Ervaringsbewijs is er zowel voor werkzoekenden als voor mensen die al werk hebben. Heel wat mensen op de arbeidsmarkt beschikken immers over een pak praktijkervaring voor de uitoefening van een beroep, zonder dat ze die ervaring kunnen bewijzen aan de hand van een diploma of getuigschrift. Ze deden die ervaring bijvoorbeeld op tijdens een stage of een cursus, als vrijwilliger of uit liefhebberij. Maar doordat hun vaardigheden niet officieel bekrachtigd werden, dreigen ze kansen op de arbeidsmarkt te missen of kan hun carrière binnen hun bedrijf afgeremd worden. Het Ervaringsbewijs onderstreept het belang van (praktijk)ervaring en is op vele vlakken een troef: 

  • je kunt zwart op wit bewijzen dat je de vaardigheden die nodig zijn voor een bepaald beroep onder de knie hebt, waardoor je sterker staat in je zoektocht naar een job; 
  • je (jarenlange) ervaring wordt officieel erkend door de Vlaamse overheid, waardoor je werkgever zeker is van je capaciteiten;
  • ook jij krijgt groeikansen, ook al kreeg je vroeger niet de kans een diploma of getuigschrift te halen.

 

Vlaanderen is werk        Europese Unie        ESF

Contact

Ervaringsbewijs

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Ervaringsbewijs
Straat + nr: 
Koning Albert II-laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)
GSM: 
Vanuit het buitenland (betalend): +32 2 553 1700