Een troef voor werkgevers

Goede medewerkers vinden is niet altijd evident. Geschoolde medewerkers vinden evenmin. Bovendien wil je bij voorkeur medewerkers met een minimum aan ervaring waarvan je weet dat ze de job adequaat zullen uitvoeren, met respect voor je materiaal en goederen. De Vlaamse Overheid erkent via het Ervaringsbewijs het belang van ervaring op de werkvloer. Dit document toont zwart op wit aan dat een (kandidaat-)werknemer over de nodige competenties beschikt.

Het Ervaringsbewijs is een extra troef voor je bedrijf en een extra stimulans voor je (kandidaat-)werknemer: 

  • je hoeft de (kandidaat-)werknemer niet opnieuw tijdrovende tests en proeven te laten uitvoeren. De tests die afgelegd werden tijdens de praktijkproef voor het behalen van het Ervaringsbewijs, zijn door collega-werkgevers uit de sector opgesteld;
  • je bent zeker dat de (kandidaat-)werknemer weet hoe hij/zij de (soms dure) machines moet bedienen die nodig zijn voor de uitoefening van de job;
  • door mensen met een Ervaringsbewijs aan te werven of groeikansen te bieden binnen je bedrijf, erken je hun vaardigheden en stimuleer je hen in hun eigen kunnen te geloven.

Als overheid doen we graag een beroep op jou om je werknemers hierover te informeren. Je kan hiervoor het campagnemateriaal (folders en affiches) downloaden of opvragen.

 

Vlaanderen is werk        Europese Unie        ESF

Contact

Ervaringsbewijs

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Ervaringsbewijs
Straat + nr: 
Koning Albert II-laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)
GSM: 
Vanuit het buitenland (betalend): +32 2 553 1700