Een troef voor tussenpersonen

Het Ervaringsbewijs is er zowel voor werknemers als werkzoekenden die over de nodige praktijkervaring beschikken voor de uitoefening van een beroep, maar die hun ervaring niet kunnen bewijzen aan de hand van een diploma of getuigschrift. Hierdoor dreigen ze kansen op de arbeidsmarkt te missen of kan hun carrière binnen hun bedrijf afgeremd worden. Met het Ervaringsbewijs erkent de Vlaamse overheid het belang van praktijkervaring. Dit officiële document bevestigt dat de betrokken persoon bewezen heeft een bepaald beroep in de praktijk te kunnen uitoefenen. Zo krijgen ook personen die niet altijd de kans kregen hun talenten te bekrachtigen met een diploma of getuigschrift, de groeikansen die ze verdienen.

Als overheid doen we graag een beroep op jou om ons te helpen die kwetsbare doelgroepen hierover te informeren. Je kunt hiervoor het campagnemateriaal (folders en affiches) opvragen door een e-mail te sturen naar ervaringsbewijs@vlaanderen.be

Je kan de affiches en de folder ook downloaden.

Het wetgevend kader kan je hier raadplegen.

 

Vlaanderen is werk        Europese Unie        ESF

Contact

Ervaringsbewijs

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Ervaringsbewijs
Straat + nr: 
Koning Albert II-laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)
GSM: 
Vanuit het buitenland (betalend): +32 2 553 1700