Kostprijs

Alleen voor de praktische proef moet je een kleine vergoeding betalen. Heel wat mensen hebben bovendien recht op een verminderd tarief of zelfs op een vrijstelling. Hieronder vind je een overzicht van de maximumkosten per beroep. Sommige testcentra bieden deze dienstverlening gratis aan. Voor meer informatie kan je contact opnemen met het testcentrum van je keuze.

Vervoerskosten

De kosten voor het vervoer van en naar het testcentrum worden volledig terugbetaald. Een verklaring op erewoord of een vervoersbewijs volstaan.

Verkennend gesprek

Gratis voor iedereen

Praktische proef

  • Werkzoekenden die ingeschreven zijn bij de VDAB en deeltijds leerplichtigen: gratis
  • Zelfstandigen die tot de kansengroepen (*) behoren: maximum 25 euro
  • Werknemers die tot de kansengroepen (*) behoren en zelfstandigen: maximum 50 euro
  • Werknemers die niet tot de kansengroepen (*) behoren: maximum 100 euro

(*) Kansengroepen zijn laaggeschoolden (ten hoogste diploma secundair onderwijs), 45-plussers, personen met een handicap en allochtonen.

Opleidingscheques

Als je opleidingscheques aanvraagt, betaalt de Vlaamse overheid je de helft van de kosten terug. Meer informatie vind je hier

 

Vlaanderen is werk        Europese Unie        ESF

Contact

Ervaringsbewijs

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Ervaringsbewijs
Straat + nr: 
Koning Albert II-laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)
GSM: 
Vanuit het buitenland (betalend): +32 2 553 1700