Veel gestelde vragen prestatiestaten online doorgeven

Vanaf wanneer kunnen prestatiestaten online worden doorgegeven?

In principe kan je vanaf heden collectieve prestatiestaten online doorgeven. Zowel de promotor zelf of diens gemandateerd sociaal secretariaat of IT dienstverlener kunnen dit doen.

Tijdens een overgangsperiode tot en met 31 december 2012 zullen dus enkel collectieve digitale prestatiestaten worden verwerkt, afkomstig van sociaal secretariaten die aan de testfase van de webtoepassing hebben meegewerkt. Deze overgangsfase is bedoeld om het VSAWSE toe te laten nog mogelijke fouten in de toepassing op een gecontroleerde wijze te corrigeren.

Let wel, het betreft gepresteerde uren en dagen vanaf 1 oktober 2012, die je in principe pas vanaf begin november kan doorgegeven.
Vanaf begin januari 2013 kunnen alle promotoren hun prestatiestaten online ingeven (indienen in concreto pas vanaf begin februari 2013, aangezien het gepresteerde uren en dagen vanaf 1 januari 2013 betreft).