3.3 XML-CSV convertie tool

Download de XML-CSV convertie tool (zip / 3.7 MB)

Instructies voor de XML - CSV convertie tool:

 1. Je pakt de zip uit in een lokale folder, bv. in c:\tools, zodat je een c:\tools\prestatiebestand folder hebt met daarin 2 bat files en 5 folders.
   
 2. Neem een XML prestatiebestand dat je van TWP kan downloaden
  en plaats dit bestand in de folder c:\tools\prestatiebestand\xml-in.
  Nemen we aan dat dit bestand prestaties.xml noemt.
   
 3. Open een command prompt (cmd.exe) en ga naar c:\tools\prestatiebestand.
  Voer dan het volgende uit: xml2csv prestaties.
  Dit heeft dan in de folder c:\tools\prestatiebestand\csv een prestaties.csv bestand gemaakt.
  Dit kan je openen in Excel, aanpassen en terug bewaren.
   
 4. Open een command prompt (cmd.exe) en ga naar c:\tools\prestatiebestand.
  Voer dan het volgende uit:csv2xml prestaties.
  Dit zal nu in de folder c:\tools\prestatiebestand\xml-out een prestaties.xml bestand hebben gemaakt met je aanpassingen, dit xml-bestand is nu oplaadbaar in TWP.

Prerequisite:

Om de XML - CSV convertie tool correct te laten functioneren moet er wel een recente correct geïnstalleerde java runtime (JRE) aanwezig zijn op de PC waar deze tool op wordt gebruikt.