3.1 manueel ingeven van prestaties

Hij/zij die door de TWP promotor (je klant) is aangeduid als lokale beheerder binnen het gebruikersbeheersysteem dient één of meerdere medewerkers van het sociaal secretariaat binnen deze applicatie de rol ‘sociaal secretariaat indiener’ of ‘sociaal secretariaat oplader’ toe te kennen.

Vanaf dan kunnen die personen in de TWP webapplicatie volgende acties uitvoeren:

  sociaal secretariaat oplader sociaal secretariaat indiener
Prestatiebestand opladen X X
Prestatiebestand manueel invullen X X
Prestatiebestand testen X X
Prestatiebestand wijzigen X X
Prestatiebestand raadplegen X X
Prestatiebestan aanbieden   X
Financiële rapporten raadplegen    

 

Het verschil tussen beide rollen is of u als sociaal secretariaat het mandaat krijgt om de prestaties finaal en officieel in te dienen, met mogelijke impact op de subsidiëring.

Bespreek in ieder geval met uw klant welke verantwoordelijkheid u als sociaal secretariaat neemt bij mogelijke fouten van alle aard in de aangifte!

Terug