3.2 Aangifte via XML bulkbestand

Voor al je TWP klanten samen kan je één groot XML bestand genereren en opladen in de TWP webapplicatie.

Voorafgaand moet iemand binnen de organisatie van je klant/promotor, aan wie de rol van 'tewerkstellingsprogramma’s promotor' werd toegewezen, je sociaal secretariaat in de TWP webapplicatie linken aan alle conventies waarvoor het sociaal secretariaat prestaties collectief mag opladen.

In gebruikersbeheerapplicatie dien je ook de rol toe te wijzen van sociaal secretariaat indiener of sociaal secretariaat oplader aan één of meerdere sociaal secretariaat medewerkers. De TWP promotor kan dit niet zelf. Jij, als sociaal secretariaat, geeft de gegevens van de medewerkers, die de bulkbestanden mogen opladen namens het sociaal secretariaat, door aan de helpdesk van het Departement WSE.

Na een correct uitgevoerde mandatering kunnen onderstaande acties uitgevoerd worden via de TWP webapplicatie:

  sociaal secretariaat oplader sociaal secretariaat indiener
Collectief prestatiebestand opladen X X
Collectief prestatiebestand manueel invullen X X
Collectief prestatiebestand testen X X
Collectief prestatiebestand wijzigen X X
Collectief prestatiebestand raadplegen X X
Collectief prestatiebestand aanbieden   X
Financiële rapporten raadplegen    

 

Het verschil tussen beide rollen is of u als sociaal secretariaat het mandaat krijgt om de prestaties finaal en officieel in te dienen, met mogelijke impact op de subsidiëring.

Bespreek in ieder geval met uw klant welke verantwoordelijkheid u als sociaal secretariaat neemt bij mogelijke fouten van alle aard in de aangifte!

Technische informatie - documenten voor collectieve upload:

Sociaal secretariaten die voor de eerste keer een XML prestatiebestand wensen op te laden, dienen contact op te nemen met de helpdesk van het Departement WSE.

De helpdesk zal het sociaal secretariaat de nodige informatie bezorgen en op basis van de kwaliteit van dit (geteste) bestand bepalen vanaf wanneer je via de productieomgeving prestaties kan opladen.

Terug