Scenario B:

Om je sociaal secretariaat toe te laten het collectieve XML-bestand aan te bieden moet de mandatering op twee plaatsen te gebeuren:

Eerste mandatering:

Bij de promotor moet iemand met de rol tewerkstellingsprogramma’s promotor het sociaal secretariaat toewijzen per conventie (zie in de handleiding  hoofdstuk pagina).

Je lokale beheerder moet de rol tewerkstellingsprogramma’s promotor dus eerst al toegewezen hebben aan iemand binnen je organisatie. Indien de lokale beheerder zelf de persoon is die het sociaal secretariaat zal mandateren dan moet hij/zij zichzelf die rol toekennen.

Meer over het toekennen van die rollen vind je bij gebruikersbeheer.

Hoe je die rol kan toewijzen vind je in de handleiding (pdf / 0.54 MB) (zie hoofdstuk 5.5 pagina 24 tot en met 28)

Tweede mandatering:

In de gebruikersbeheerapplicatie moet de rol sociaal secretariaat oplader toegewezen worden aan een sociaal secretariaat medewerker. Dit kan je echter niet zelf. Je moet hiervoor de Departement WSE helpdesk contacteren.

Na een correct uitgevoerde mandatering kunnen onderstaande acties uitgevoerd worden:

  promotor TWP sociaal secretariaat oplader
Prestatiebestand opladen X X
Prestatiebestand manueel invullen X X
Prestatiebestand testen X X
Prestatiebestand wijzigen X X
Prestatiebestand raadplegen X X
Prestatiebestan aanbieden X  
Financiële rapporten raadplegen X  

 

Sociaal secretariaten die voor de eerste keer een XML prestatiebestand wensen op te laden vragen we om vooraf de Departement WSE helpdesk te contacteren.

Het Departement Werk en Sociale Economie biedt de mogelijkheid om het collectief xml-bestand op structurele fouten te testen op de testomgeving van de TWP webapplicatie (tevens online ter beschikking gesteld).

De helpdesk zal je de nodige informatie bezorgen en op basis van de kwaliteit van het collectief xml-bestand bepalen vanaf wanneer je via de productieomgeving prestaties kan indienen.

Nadat het sociaal secretariaat je prestatiebestand heeft opgeladen kan je de nodige controles uitvoeren, eventuele correcties aanbrengen en het geheel finaal indienen.

Je kan hier de gebruikershandleiding (pdf / 3.07 MB) downloaden.

Terug