Scenario A:

De persoon binnen je organisatie die het collectieve xml-bestand zal opladen dient daartoe de nodige rechten te hebben. Je lokale beheerder kan de nodige rollen toekennen.

De rol die je toelaat om als promotor het collectieve xml-bestand op te laden, te testen en rechtsgeldig in te dienen is tewerkstellingsprogramma’s promotor.

Indien de lokale beheerder ook de persoon is die het bulkbestand zal opladen dan dient hij/zij zichzelf die rol toe te kennen.

Meer over het toekennen van die rollen vind je bij gebruikersbeheer.

Hoe je die rol kan toewijzen vind je in de handleiding (pdf / 0.54 MB) (zie hoofdstuk 5.5 pagina 24 tot en met 28)

Promotoren die zelf collectieve xml-bestanden wensen op te laden dienen voorafgaand aan de allereerste indiening ons te contacteren.

Het Departement WSE biedt de mogelijkheid om het collectief xml-bestand op structurele fouten te testen op de testomgeving van de TWP webapplicatie (tevens online ter beschikking gesteld).

De helpdesk zal je de nodige informatie bezorgen en op basis van de kwaliteit van het collectief xml-bestand bepalen vanaf wanneer je via de productieomgeving prestaties kan indienen.

Terug