2.1.2.1 Als promotor zelf collectief XML-bestand maken en opladen

Download xsd-schema (voor het collectief xml-bestand) en de nodige documentatie:

De persoon binnen je organisatie die het collectief xml-bestand zal opladen dient daartoe de nodige rechten te hebben. Je lokale beheerder kan daarvoor de gepaste rol toekennen via het gebruikersbeheer.

De rol die toelaat om als promotor het collectief xml-bestand op te laden, te testen en rechtsgeldig in te dienen is de rol tewerkstellingsprogramma’s promotor.

Indien de lokale beheerder zelf het collectief xml-bestand zal opladen, dan dient hij/zij zichzelf de rol tewerkstellingsprogramma’s promotor toe te kennen!

Hoe je die rol kan toewijzen vind je in de handleiding (pdf / 0.54 MB) (zie hoofdstuk 5.5 pagina 24 tot en met 28)

Promotoren die zelf collectieve xml-bestanden wensen op te laden dienen voorafgaand aan de allereerste indiening ons te contacteren.

Het VSAWSE biedt de mogelijkheid om het collectief xml-bestand op structurele fouten te testen op de testomgeving van de TWP webapplicatie (tevens online ter beschikking gesteld).

De helpdesk zal je de nodige informatie bezorgen en op basis van de kwaliteit van het collectief xml-bestand bepalen vanaf wanneer je via de productieomgeving prestaties kan indienen.

Terug