2.1.2 Ik wil de prestaties collectief opladen

Door middel van een collectief XML-bestand kunnen prestatiegegevens van meerdere personen, conventies en gerelateerde ondernemingsnummers in één keer opgeladen worden. Deze collectieve verwerking kan heel wat werk uitsparen en betekent daardoor efficiëntiewinst.

Enkele voorbeelden:

  • een promotor met veel gesubsidieerde werknemers maakt zelf een XML bestand, geëxporteerd vanuit het eigen personeelssysteem
  • een gemeente doet beroep op een overheidsinformaticabedrijf (CEVI, CIPAL), dat tevens de software ontwikkelt voor andere gemeenten, om een XML bestand te ontwikkelen
  • een sociaal secretariaat genereert een XML bestand vanuit de loonadministratie, voor X aantal klanten

Kies één van de volgende mogelijkheden:

  1. Ik wil als promotor zelf een collectief XML-bestand maken en opladen
  2. Ik wil als promotor een collectief XML-bestand laten genereren door mijn sociaal secretariaat of softwareleverancier maar ik zal dit bestand maandelijks zelf finaal doorsturen
  3. Ik wil als promotor een collectief XML-bestand laten genereren door mijn sociaal secretariaat en zij gaan dit ook finaal indienen

Terug