2.1.1.2 Individuele ingave door sociaal secretariaat

Je kan als promotor ervoor opteren om de prestaties manueel werknemer per werknemer te laten ingeven door je sociaal secretariaat, aan de hand van de geleverde prestaties. Hierbij kan je zelf het recht behouden om de door het sociaal secretariaat ingevoerde gegevens te controleren en finaal rechtsgeldig in te dienen.

De lokale beheerder kan het sociaal secretariaat volgende rollen toekennen (zie ook gebruikersbeheer TWP):

  • tewerkstellingsprogramma’s indiener sociaal secretariaat
  • tewerkstellingsprogramma’s oplader sociaal secretariaat

De betrokken dossierbehandelaar(s) van je sociaal secretariaat dient/dienen als ‘gedelegeerde medewerker’ toegevoegd te worden onder het ondernemingsnummer van je eigen organisatie, doch ook met opgave van het ondernemingsnummer van het sociaal secretariaat.
Meer info hierover vind je in de handleiding (pdf / 0.54 MB) (hoofdstuk 5.4.1 pagina 20)

Best is om binnen de eigen organisatie minstens één persoon de rol tewerkstellingsprogramma’s promotor toe te kennen, en de door het sociaal secretariaat ingevoerde gegevens te controleren vooraleer ze in te (laten) dienen.

Indien de lokale beheerder ook de persoon is die de door het socaal secretariaat ingevoerde prestaties zal controleren en desgevallend finaal indienen, dan dient hij/zij zichzelf ook de rol tewerkstellingsprogramma’s promotor toe te kennen! Met (enkel) de rol tewerkstellingsprogramma’s prestatieraadpleger kunnen de ingevoerde prestaties wel gecontroleerd worden, maar niet ingediend.

In de tabel hieronder kan je nagaan welke acties je kan uitvoeren met welke rol.

  prestatie raadpleger promotor sociaal secretariaat oplader sociaal secretariaat indiener
Prestatiebestand opladen   X X X
Prestatiebestand manueel invullen   X X X
Prestatiebestand testen   X X X
Prestatiebestand wijzigen   X X X
Prestatiebestand raadplegen X X X X
Prestatiebestan aanbieden   X   X
Financiële rapporten raadplegen   X    

 

De rollen kan je uiteraard nu al toekennen.

Vanaf begin januari kan het sociaal secretariaat (of jijzelf) de prestatiestaten online ingeven (indienen in concreto pas vanaf februari 2013, aangezien het gepresteerde uren en dagen vanaf 1 januari 2013 betreft).

Terug