2.1.1 Prestaties individueel per werknemer invullen

Wil je zelf (of een medewerker binnen de eigen organisatie ) de prestaties ingeven of laat je dit liever uitvoeren door je gemandateerd sociaal secretariaat (met behoud van een controle- en correctiemogelijkheid voor jezelf of een collega)?

  1. Individuele ingave door de promoter zelf
  2. Individuele ingave door sociaal secretariaat

Terug