2.1 Promotor met volledig gecentraliseerde TWP administratie

Wil jij, of wilt jouw sociaal secretariaat, de prestaties individueel per werknemer invullen op basis van de signalitiekgegevens die beschikbaar zijn in de webapplicatie?

Of wil je de prestaties collectief via een xml bulkbestand (eventueel voor meerdere conventies) opladen? (Je kan dit zelf doen of laten doen door een gemandateerd sociaal secretariaat of een IT leverancier)

  1. Ik wil de prestaties individueel per werknemer invullen
  2. Ik wil de prestaties collectief opladen

Terug