2. TWP promotor

Sommige promotoren geven op papier onder hun eigen ondernemingsnummer de TWP prestaties door van werknemers die eigenlijk volgens de DMFA aangifte en Dimona tot een ander ondernemingsnummer behoren (bvb. een toezichthoudende overheidsinstelling die de TWP prestaties doorgeeft van VZW’s, scholengemeenschappen,…).

Deze promotoren kunnen vanaf januari 2013 via de TWP webapplicatie het invoeren of opladen van de TWP prestaties deels of volledig overlaten aan de instellingen waarvoor ze tot nu toe de TWP prestaties gebundeld op papier doorgaven (=decentralisatie).

Ook  promotoren met verschillende vestigingen onder hetzelfde ondernemingsnummer kunnen indien gewenst opteren voor een gedecentraliseerde aangifte, met desgewenst controlemogelijkheid voor de centrale (personeels)administratie.

Wens je:

  • de TWP prestaties te laten invoeren of op te laden door de centrale (personeels)administratie (of desgevallend het sociaal secretariaat)?
     
  • of laat je dit liever over aan uw (gedecentraliseerde) vestigingen met eventueel behoud van de mogelijkheid voor de centrale (personeels)administratie om de prestaties nog te controleren vooraleer deze aan te (laten) bieden aan het Departement?
  1. Ik ben een TWP promotor met volledig gecentraliseerde TWP administratie
  2. Ik ben een TWP promotor met (deels) gedecentraliseerde TWP administratie

Terug