Doelgroepverminderingen: wat verandert er op 1 januari 2019?

Verschillende bedragen van de doelgroepvermindering voor jongeren en oudere werknemers stijgen vanaf 1 januari 2019.

Doelgroepvermindering voor jongeren:

Volledige vrijstelling gedurende maximaal 8 kwartalen voor laaggeschoolde jongeren.

Doelgroepvermindering oudere werknemers:

  • Volledige vrijstelling gedurende maximaal 8 kwartalen voor oudere werknemers die vóór de aanwerving niet-werkend werkzoekend waren.
  • Stijging van het bedrag van de doelgroepvermindering voor zittende 60-plussers naar maximaal € 1.500 per kwartaal.
  • Loonplafond per kwartaal bedraagt voortaan € 13.945.
    Voor kwartaal 4 van elk jaar bedraagt het loonplafond € 18.545 (behalve voor uitzendkrachten).
    Voor uitzendkrachten bedraagt het loonplafond voor kwartaal 1 van elk jaar € 18.545.
    Het loonplafond van € 18.545 wordt voor het eerst toegepast in het vierde kwartaal 2019. Voor uitzendkrachten wordt dit voor het eerst toegepast in het eerste kwartaal 2020.

Er is geen overgangsperiode voorzien. Met ingang van 1 januari 2019 zijn de wijzigingen ook van toepassing op de reeds lopende doelgroepverminderingen. De werkgever of zijn sociaal secretariaat dient niets te wijzigen in de RSZ-aangifte.