Doelgroepvermindering herstructurering

Wat?

Werknemers die ontslagen werden als gevolg van een herstructurering van een onderneming krijgen bij hun inschrijving in de tewerkstellingscel de “verminderingskaart herstructureringen” van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Hetzelfde geldt voor werknemers die ontslagen werden ingevolge een faillissement, sluiting of vereffening van een onderneming en die werkloosheidsuitkeringen aanvragen.

Werkgevers die een werknemer met een “verminderingskaart herstructureringen” in dienst nemen, krijgen afhankelijk van de leeftijd van deze nieuwe werknemer gedurende 5 of 21 kwartalen een vermindering op de verschuldigde socialezekerheidsbijdragen (de “doelgroepvermindering herstructurering”).

Stopzetting en uitdoof vanaf 01/01/2017

Vanaf 01/01/2017 hebben werkgevers die een werknemer met een “verminderingskaart herstructureringen” aanwerven in een vestiging die in het Vlaams Gewest ligt, geen recht meer op de doelgroepvermindering herstructurering.

Werkgevers die voor 01/01/2017 een werknemer met een “verminderingskaart herstructurering” in dienst nemen, behouden het recht op de doelgroepvermindering tot uiterlijk het 4de kwartaal van 2018 (dit betekent dat de normale duurtijd van dit voordeel voor 45+ werknemers in sommige gevallen ingekort wordt).

Opgelet

De RSZ-vermindering werknemersbijdragen is nog steeds een federale bevoegdheid en blijft bestaan zolang de federale regelgeving niet gewijzigd wordt.”  Meer info op socialsecurity.be

Contact

Doelgroepverminderingen

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Dienst Tewerkstelling
Gebouw: 
Ellipsgebouw
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
02 553 10 10