Activa

Werkgevers, die een persoon aanwerven die in het Vlaams Gewest woont, hebben geen recht meer op het Activavoordeel.

Werkgevers die vóór:

  • 01/07/2016 een werknemer in het bezit van een werkkaart “verminderde arbeidsgeschiktheid” in dienst namen,
  • 01/01/2017 een werknemer in het bezit van een werkkaart “langdurig werkzoekende” in dienst namen,

behouden het voordeel tot uiterlijk 31/12/2018 (dit betekent dat de normale duurtijd van dit voordeel in sommige gevallen ingekort wordt).

Het Vlaamse voordeel stopt vroeger als de werknemer naar een ander Gewest verhuist, namelijk op het einde van de maand die volgt op de datum waarop de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening op de hoogte is van de verhuis.

De vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen

De werkgever kan verder de juiste verminderingscode blijven aanduiden op de tewerkstellingslijn in de DmfA of DmfAPPL.

De werkuitkering

De werkgever moet verder de maandelijkse aangiftes via e-ASR doen zodat de werknemer zijn werkuitkering blijft ontvangen.

Contact

Doelgroepverminderingen

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Dienst Tewerkstelling
Gebouw: 
Ellipsgebouw
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
02 553 10 10