Jongeren in een alternerende opleiding

Een alternerende opleiding is een opleiding waar de jongere enerzijds competenties aanleert in een onderwijsinstelling en anderzijds competenties aanleert bij een werkgever op de werkvloer.

De doelgroepvermindering is van toepassing voor:

  1. Leerlingen die in het kader van hun alternerende opleiding een specifieke overeenkomst sluiten met een werkgever van minstens 20 uren per week.
      
  2. Jongeren uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs die in het kader van hun alternerende opleiding een deeltijdse arbeidsovereenkomst sluiten met een werkgever, met uitzondering van de werkgevers die onder de sociale maribelsectoren  vallen, voor minder dan 20 uren per week.
Contact

Doelgroepverminderingen

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Dienst Tewerkstelling
Gebouw: 
Ellipsgebouw
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
02 553 10 10